Przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych w Niemczech- publikacja Urzędu Zamówień Publicznych

UZP zaprasza do lektury drugiego wydania przewodnika.

Niemcy to największy gospodarczo kraj w Europie, co przekłada się również na jego wielkość rynku zamówień publicznych. Chociaż w 2021 r. w Niemczech udzielono łącznie ok. 180 tysięcy zamówień publicznych o łącznej wartości ponad 100 miliardów EUR, jedynie 35 zamówień przypadło wykonawcom z Polski.

Jak podaje UZP, opracowanie koncentruje się na opisaniu regulacji prawnych oraz specyfiki niemieckiego rynku zamówień publicznych, co może zachęcić polskich przedsiębiorców do częstszego udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia u naszego zachodniego sąsiada.

Podstawową instytucją odpowiedzialną za ustalanie zasad i ram prawnych w obszarze zamówień publicznych w Niemczech jest Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (niem. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz – BMWK).

Adres internetowy:

https://www.gov.pl/web/uzp/drugie-wydanie-przewodnika-po-procedurach-udzielania-zamowien-publicznych-w-niemczech

Skip to content