Najnowsze wydanie kwartalnika „Pomorski Inżynier” – PI 1/2024

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania kwartalnika „Pomorski Inżynier’’ w wersji elektronicznej, w  którym ukażą się następujące artykuły:

1* – „PORT CZYSTEJ ENERGII. Nowoczesna i zaawansowana technologicznie, elektrociepłownia rozpoczyna działalność’’

Gdańska instalacja,  jedna z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Polsce będzie niebawem przekształcała w procesie termicznym w energię elektryczną i ciepło uciążliwe odpady komunalne nie nadające się do recyklingu, pochodzące z Gdańska i blisko z 40 pomorskich gmin. W efekcie uruchomienia spalarni, nastąpi ograniczenie ilości  emitowanych ze składowiska do atmosfery gazów cieplarnianych, przede wszystkim metanu oraz innych gazów złowonnych.    

2* – „Odbudować Twierdzę’’

Twierdza Wisłoujście, będąca wybitnym  zabytkiem architektury obronnej starego Gdańska  przechodzi nieprzerwanie od 2003 roku etapową rekonstrukcję i rewaloryzację. Twierdza jest obecnie samotnym obiektem położonym  w obszarze  przemysłowej części Gdańska. Jest otoczona portowymi nabrzeżami  przemysłowymi i bazami przeładunkowymi różnych substancji mniej lub bardziej szkodliwych dla tego obiektu  (w przeszłości była to siarka, a obecnie jest to pył węglowy). Kiedy i jakie prace zostały wykonane w minionym okresie i jakie prace są jeszcze planowane do wykonania, można dowiedzieć się z artykułu.

W kolejnym  numerze „Pomorskiego Inżyniera’’  zostanie przedstawiona historia tego niezwykłego zabytku.

3* – „Terminal T3 zwiększy możliwości przeładunkowe Baltic Hub’’

Gdański Terminal Kontenerowy zlokalizowany w Porcie Północnym, który rozpoczął działalność operacyjną 1.06.2007 roku będzie większy. Obecnie trwa na powierzchni 36,5 ha budowa kolejnego Terminala Kontenerowego T3 z głębokowodnym nabrzeżem. Terminal ten będzie charakteryzował się nowatorskimi rozwiązaniami, dzięki którym suwnice bramowe będą automatyczne, co poprawi bezpieczeństwo pracy oraz wpłynie pozytywnie na jego ergonomię zwłaszcza podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dzięki tej inwestycji zwiększą się możliwości przeładunkowe Baltic Hub Container z 3 ml TEU do 4,5 ml TEU, a całkowita powierzchnia operacyjna DCT wzrośnie do 124 ha. Po zakończeniu inwestycji Baltic Hub Container, DCT Gdańsk stanie się pod względem przeładunkowym jednym z największych terminali kontenerowych w Europie i jako jedyny na Bałtyku posiadający głęboko wodne nabrzeża będzie w stanie obsłużyć największe kontenerowce świata, które na swoim pokładzie mogą zmieścić nawet ponad 24 tysiące 20 stopowych kontenerów (24 tys. TEU).

4* – „Gdański Teatr Szekspirowski- okiem architekta. Część I– opis projektu’’  Współczesny Teatr Szekspirowski został zaprojektowany w oparciu o projekt  wyłoniony w drodze międzynarodowego konkursu ogłoszonego w 2004 roku przez Fundację Theatrum Gedanense. Autorem zwycięskiego projektu był włoski architekt prof. Renato Rizzi. Teatr został zaprojektowany jako obiekt nowoczesny i wielofunkcyjny, którego wnętrze nawiązuje do XVII wiecznego pierwowzoru historycznej Szkoły Fechtunku w Gdańsku, w której odbywały się przedstawienia teatralne, występy akrobatów, zawody szermiercze, a nawet walki zwierząt. Budynek ten był pierwszym teatrem publicznym w Rzeczypospolitej, do którego przyjeżdżali regularnie między innymi aktorzy angielscy, by wystawiać sztuki angielskich dramaturgów. Teatr Szekspirowski służył Gdańskowi prawie 200 lat. Generalny projektant prof. Renato Rizzi w swojej koncepcji umieścił drewniane wnętrze elbietańskie w ciężkiej, ceglanej bryle. Projekty budowlany i wykonawcze zostały opracowane przez krakowskie biuro projektów Q-ARCH Sp. z o.o., przy ścisłej współpracy z generalnym projektantem. Szczegóły przyjętych rozwiązań zostały przedstawione w artykule.                                           

 II część tego artykułu pt. „Twórcy Teatru Szekspirowskiego– Jerzy Limon i Rento Rizzi” zostanie przedstawiona w kolejnym numerze kwartalnika „Pomorski Inżynier’’.     

5* – „Kunszt Wodny, cz. 1’’

W artykule została przedstawiona I część historii tego szczególnego obiektu, genialnego dzieła inżynierii, który był  rodzajem stacji pomp wzniesionej w Gdańsku w XVI wieku, której mechanizm zapewniał odpowiednie ciśnienie wody w miejskich wodociągach. Obiekt wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany funkcjonował do 1852 roku, kiedy to wybuchł w nim pożar.

I część ww. artykułu ukaże się w kolejnym numerze kwartalnika „Pomorski Inżynier’’.    

6*- „Żuławska kolej dojazdowa, cz. 2’’                            

Podczas ewakuacji wiosną 1945 Niemcy wysadzili na terenie Żuław wały przeciwpowodziowe Wisły, co spowodowało zalanie znacznych terenów wokół rzeki. Ucierpiała z tego powodu również kolej wąskotorowa. W 1948 roku w ramach powojennej odbudowy, odbudowano również wąskotorówkę mniej więcej w przedwojennym kształcie. Kolej ta cieszyła się ogromną popularnością do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, o czym świadczyła duża frekwencja wśród pasażerów, kiedy kolej wąskotorowa została zlikwidowana. Na początku lat 2000, dzięki inicjatywie Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych, razem ze Starostwem Powiatowym Nowy Dwór Gdański oraz Gminami Sztutowo i Stegna, na początku lat 2000- ch reaktywowano kolej wąskotorową, która jako atrakcja turystyczna funkcjonuje w sezonie letnim na trasie Nowy Dwór Gdański Sztutowo, Stegna, Jantar, Mikoszewo– prawy brzeg Wisły.

7* – „Bioróżnorodność przegrodzonych cieków’’

Naturalnie płynąca dzika rzeka to mozaika różnorodnych mikro środowisk: w korycie za kamieniem i obok w nurcie są bystrza i głębie, są łachy, dno kamieniste albo muliste. To podstawa dla ogromnej różnorodności zamieszkujących je organizmów. W rzekach woda jest filtrowana gdy przepływa przez piaski dna, jest skutecznie mieszana i natleniana, gdy płynie w sposób nie uregulowany. Każdy meander to kolejna mała oczyszczalnia. Dzika powoli płynąca kręta rzeka i przylegające do niej tereny zalewowe, mokradła i starorzecza, to skuteczny system nie tylko oczyszczania wody, lecz także jej retencjonowania. Największymi zagrożeniami dla bioróżnorodności wód słodkich są: pobór wody, jej przekierowywanie,  piętrzenie, zanieczyszczenie, zmiany klimatyczne i inwazje. W artykule poruszone są problemy dotyczące skutków  tych zagrożeń oraz działań warunkujących przywracanie naturalnych procesów samooczyszczania w rzekach niezwykle istotnych dla bioróżnorodności.                                                     

8* – „Inżynieryjne wyzwania w czasach zmiany klimatu’’

Niewątpliwie najistotniejszym zadaniem, jakie stoi przed ludzkością jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zahamowanie globalnego ocieplenia. Jednak niezależnie od ww. działań, konieczne są działania związane z zabezpieczeniem miast przed skutkami zjawisk ekstremalnych związanych z zachodzącą zmianą klimatu, takich między innymi jak: zmiana poziomu mórz, nawalne deszcze, powodzie, susza, silne wiatry, wysokie temperatury, intensywne i długotrwałe opady śniegu. Powyższe skutki stawiają przed inwestorami, projektantami wyzwania inżynieryjne, mające na celu ich łagodzenie w  możliwym stopniu.      

9* – „Misja zielony wodór’’

Jednym z niezwykle kluczowych wyzwań w skali globalnej jest transformacja energetyczna mająca na celu odchodzenie od paliw kopalnych używanych do produkcji energii i przejście na bardziej zrównoważone źródła energii, takie jak energia odnawialna obejmującej promieniowanie słoneczne, energię wiatrową, morską i wodną, geotermię oraz bioenergię. Spółka kapitałowa ZE Pak SA jest znaczącym producentem energii na polskim rynku i istotnym elementem  systemu energetycznego kraju. W ramach transformacji energetycznej utworzono w ZE PAK S.A. różne struktury organizacyjne, których zadaniem jest działalność w obrębie czystej energii, OZE i innowacyjnych technologii. Spółka PAK PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o., to Spółka która swoją działalnością obejmuje między innymi: wytwarzanie zielonego wodoru z zerową emisją gazów cieplarnianych i stosowaniem w procesie produkcji  wyłącznie energii ze źródeł odnawialnych, magazynowanie wodoru, budowę stacji tankowania wodoru, produkcję autobusów zasilanych paliwem wodorowym.

10* – „Nowe Prawo Budowlane, cz. 15’’

W artykule zostały przedstawione kolejne zmiany, które zostały wprowadzone w prawie budowlanym, z krótkim komentarzem.

11* – „Roszczenie, szkoda, okoliczności mogące powodować roszczenia’’

W artykule poświęconym  problematyce ubezpieczeniowejsą omówione najczęściej spotykane roszczenia: do kierownika budowy z tytułu wypadku przy pracy, do inspektora nadzoru z powodu nieprawidłowo potwierdzonych robót, do projektanta z tytułu błędów w obliczeniach.   

12* – „Czy tramwaj bezszynowy zmieni miasta’’

W artykule przedstawiona  jest informacja o tramwajach produkowanych w Chinach w pełni elektrycznych i bezemisyjnych, poruszających się dzięki zastosowanym czujnikom na kołach ogumionych.

Rada Programowa

Przewodniczący: Romuald Nietupski                                                                                      

Członkowie: Beatrycze Krewan-Michalska, Jerzy Ustarbowski

Visits: 39

Skip to content