Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

29 listopada 2023 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyło się spotkanie studentów Wydziału Elektrycznego z przedstawicielami Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Piotr Zimniak, Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB oraz Marcin Burzyński, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej opowiedzieli o uprawnieniach budowlanych i jak może je uzyskać absolwent Wydziału Elektrycznego.

Skip to content