Planowanie przestrzenne – przepisy wykonawcze

W dniu 24 września 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z treścią projektów rozporządzeń.

Obecnie trwają prace nad rozporządzeniami, które powinny być wydane w związku z wejściem w życie nowelizacji. Na stronie RCL opublikowano ich treść:

Według informacji MRiT pozostałe projekty rozporządzeń zostaną przekazane do konsultacji publicznych w najbliższym czasie. Natomiast rozporządzenie dotyczące Rejestru Urbanistycznego zostanie przygotowane i ogłoszone w terminie późniejszym.

Skip to content