Drugie spotkanie Przedstawicieli Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

11.09.2023 w siedzibie POIIB odbyło się kolejne spotkanie Przedstawicieli Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w celu podpisania Porozumienia o współpracy. Obecni byli przedstawiciele 9 samorządów. Po ciekawej dyskusji podpisano przygotowane przez naszą Izbę we współpracy z Izbą Adwokacką Porozumienie. Przygotowany projekt zaakceptowany został bez uwag. Pozostałe 3 samorządy nieobecne z różnych powodów podpiszą tekst Porozumienia w trybie obiegowym. Porozumienie zawiera zobowiązanie sygnatariuszy do wspierania się wzajemnie w obronie interesów członków stowarzyszeń, deklarację działań zmierzających do integracji środowisk zawodowych przez organizację wspólnych szkoleń, konferencji wydarzeń sportowych i turystycznych. Ustalono, że przewodnictwo organizacyjne w działaniach sprawowały będą po kolei umawiające się strony, zmieniające się po roku. Pierwszy rok Porozumienie będzie działało pod przewodnictwem Pomorskiej OIIB, kolejny rok pracami kierowała będzie Izba Adwokacka.                                                                                                   

Ryszard Kwiatkowski

Skip to content