System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie już od 30 czerwca

SOPAB to system umożliwiający elektroniczne składanie wniosków oraz komunikację pomiędzy organami administracji publicznej a inwestorem. Jest to system informatyczny, który będzie wykorzystywany do obsługi procesów administracyjnych związanych z budownictwem.

Do czego służy SOPAB?


System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie ma realizować ideę “jednego okienka”, czyli upraszczać procesy składania wniosków budowlanych, przyspieszać procedowanie spraw i zapewniać jednolite standardy ich obsługi. Założeniem rozwiązania jest usprawnienie komunikacji – inwestor wysyła wniosek, nie musi jednak gromadzić odpowiednich dokumentów – urzędy będą w tej sprawie komunikować się między sobą przy pomocy SOPAB. W ramach systemu inwestor może także monitorować etap, na którym jest jego wniosek i otrzymać decyzję w sprawie. Wdrożenie oprogramowania to jednak więcej niż automatyzacja. Pozwoli ono na znaczne oszczędności wynikające z centralizacji systemu, redukcji papierowej korespondencji, optymalizacji pracy urzędników oraz wyeliminowania konieczności magazynowania i archiwizacji papierowych projektów budowlanych. 

Wdrożenie SOPAB – etapy

Projekt SOPAB zostanie wdrożony w trzech etapach. Na 30 czerwca zaplanowane jest uruchomienie pierwszej wersji systemu, która obsłuży podstawowe procesy organów architektury i nadzoru – będzie ona zintegrowana z Elektronicznym Zarządzaniem Dokumentacją w administracji publicznej i aplikacją e-budownictwo. W kolejnych etapach – lata 2023-2024 – SOPAB zostanie zintegrowany z następnymi systemami np. Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego czy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Pojawią się w nim także Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń, Rejestr Kontroli Obowiązkowych czy moduł analityczno-raportowy. Na ostatnim etapie, zaplanowanym na rok 2025, w SOPAB włączony zostanie moduł mapowy oraz dodatkowe funkcjonalności dla organów administracyjnych. Finalnie system będzie pozwalał na w pełni elektroniczną komunikację z urzędem we wszystkich sprawach budowlanych – zarówno dotyczących domów jednorodzinnych, inwestycji drogowych, deweloperskich, wodnych czy elektroenergetycznych. 

Więcej informacji na:

SOPAB | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Skip to content