Ułatwienia w budowie elektrowni szczytowo-pompowych

Przepisy usprawniające przygotowanie, realizację i rozbudowę elektrowni szczytowo-pompowych zostały opublikowane. Elektrownie będą pełnić rolę magazynów energii elektrycznej.

Ustawa określa zasady, warunki i tryb przygotowania oraz realizacji wskazanych inwestycji. Ponadto wprowadzane przepisy mają regulować postępowanie poprzedzające rozpoczęcie inwestycji, nabycie tytułu prawnego do nieruchomości przeznaczonych na inwestycje w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych.

Inwestycja w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych będzie inwestycją celu publicznego.

W ustawie przewidziano szereg ułatwień proceduralnych, w szczególności wskazano, że :                                        

  • przyśpieszenie towarzyszących inwestycjom zakresie elektrowni szczytowo-pompowych postępowań administracyjnych, przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć,
  • uproszczony będzie też proces uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych. Przykładowo, na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie 90 dni.
  • ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej stanowić będzie podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków.  

Więcej szczegółów znajduje się w informacji nr 3:

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-czerwcu-2023-r,69386

Adres internetowy ustawy:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1113

Ustawa wejdzie w życie 30 czerwca 2023 r.

Autor: Agata Grad

Skip to content