Przepisy o kooperatywach mieszkaniowych już obowiązują

1 marca 2023 r. weszła w życie ustawa o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Umożliwia ona realizację inwestycji mieszkaniowych przez grupy obywateli współdziałających w celu samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych.

Najważniejszymi założeniami są:

 – w formule tej działają osoby fizyczne (zostały z niej wyłączone przedsiębiorstwa), co do zasady, w liczbie minimum trzech, które zawarły umowę kooperatywy mieszkaniowej lub spółki cywilnej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie (art. 5),

 – członkowie inicjatywy działają w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych własnych lub ich  dzieci (w tym przysposobionych) oraz osób z nimi zamieszkujących. Są to zatem przedsięwzięcia inwestycyjne, w wyniku których zostaną stworzone miejsca do mieszkania i życia (art. 4) a nie obrót nieruchomościami,

 – w ramach działania w formule kooperatywy jest realizowana „inwestycja mieszkaniowa”, czyli nabycie gruntu i realizacja jednego lub wielu budynków wielorodzinnych (ale także zespołu domów jednorodzinnych). Ustawa dopuszcza także zakup co najmniej jednego budynku i dostosowania go do celów mieszkaniowych członków kooperatywy.

Ustawa wprowadza szczególne zasady zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych kooperatyw lub nowo powstałych spółdzielni mieszkaniowych.

Adres internetowy ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000028

Autor: Agata Grad

Visits: 77

Skip to content