Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych

Nowe zapisy ustawy wiatrakowej zmniejszają minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań - teraz wystarczy 700 metrów

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 553).

Nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nowelizacja wskazuje, że odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego (albo budynku o funkcji mieszanej) musi być równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej jej wysokości – chyba, że plan miejscowy określi inną odległość, jednak nie mniejszą niż 700 metrów. Tym samym została złagodzona dotychczas obowiązująca zasada 10H.

Zostały również wprowadzone nowe przepisy, które ustalają zasady wzajemnej lokalizacji elektrowni wiatrowej i sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć. Dodano również przepisy regulujące zasady bezpiecznej eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących prosumenta wirtualnego, które wejdą w życie dopiero z dnie 02 lipca 2024 roku. Po tej dacie będzie można zostać prosumentem wirtualnym.

Więcej informacji znajduję się :

Ustawy podpisane w marcu 2023 r.

Adres do ustawy:

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Autor: Agata Grad

Skip to content