Kalkulator waloryzacji wynagrodzenia w sektorze budownictwa dla klauzuli jednowskaźnikowej

W dniu 20 lutego 2023 r. Urząd Zamówień Publicznych opublikował kalkulator waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w sektorze budownictwa dla klauzuli jednowskaźnikowej. Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator automatycznie wylicza wartość kontraktu z uwzględnieniem waloryzacji.

Kalkulator ma za zadanie ułatwić wyliczanie należnej kwoty waloryzacji wynagrodzenia. Wystarczy wprowadzić kilka podstawowych parametrów, a więc:

  • pozycja wyszczególniona w ramach wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej 
  • wartość stałego współczynnika obrazującą część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany);
  • miesiąc i rok początkowy;
  • miesiąc i rok końcowy;
  • wartość kontraktu.

UZP poinformował również, że trwają prace nad drugim kalkulatorem, który uwzględniać będzie koszyki waloryzacyjne, które zostały zaproponowane w przywołanym opracowaniu.

Czytaj więcej:

Kalkulator waloryzacji wynagrodzenia w sektorze budownictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Link do kalkulatora:

Ceny producentów – Ceny w budownictwie – miesięcznie (stat.gov.pl)

Link do publikacji, która stanowiła podstawę dla przygotowania kalkulatora:

Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa (www.gov.pl)

Autor: Agata Grad

Skip to content