Dziennik budowy w wersji elektronicznej

Od 27 stycznia 2023 r. będzie możliwe prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej.

W dniu 09 stycznia 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

Rozporządzenie reguluje:

1) szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów;

2) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy – „system EDB”.

Data wejścia w życie: 27 stycznia 2023 r.

Rozporządzenie znajduję się pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/45

Autor: Agata Grad

Visits: 58

Skip to content