Spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego województwa pomorskiego.

16 stycznia 2023 r. do siedziby Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na zaproszenie Przewodniczącego Rady POIIB prof. Krzysztofa Wilde, przybyli Przedstawiciele Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Województwa Pomorskiego:

  • Adwokaci z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku- Sylwia Grzybowska i Bartosz Golejewski
  • Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku- lek. dent. Dariusz Kutella
  • Prezes Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska- mgr farm. Michał Pietrzykowski
  • Przewodniczący Zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatków Lech Feder
  • Członek Rady przy Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku Krystian Pstrong
  • Członkowie Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku- Danuta Dembowska i Wacław Nitka
  • Prezes Kaszubsko Pomorskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej- lek. wet. Tomasz Brzeski
  • Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych- mgr Marzena Olszewska- Fryc
  • Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP Bartosz Macikowski

Zebrani po zapoznaniu się z Deklaracją Przedstawicieli Samorządów Zawodowych Województwa Pomorskiego, przyjętej na spotkaniu w Złotej Bramie w Gdańsku 3 października 2003 r. oraz z Ogólnopolskim Porozumieniem Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z 27 września 2021 r., wyrazili wolę współpracy Samorządów oraz przedyskutowali jej możliwości i formy. Uczestnicy przekazali informacje o funkcjonowaniu swoich samorządów: liczebności, wysokości składek oraz o głównych problemach reprezentowanych środowisk. Przewodniczący Rady POIIB prof. Krzysztof Wilde zaproponował, aby na bazie istniejących dokumentów o współpracy Pomorska Izba Adwokacka przygotowała propozycję tekstu Porozumienia Samorządów Województwa Pomorskiego, które po uwzględnieniu uwag uczestników spotkania, zostanie podpisane w siedzibie Pomorskiej Izby w marcu 2023. Zebrani jednogłośnie wyrazili nadzieję, że dzięki zjednoczeniu sił uda się podjąć działania służące poprawie warunków pracy członków sygnatariuszy Porozumienia Samorządów.

Skip to content