XXI Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy POIIB

Wyniki wyborów na VI kadencję w latach 2022-2026:

  • Przewodniczący Okręgowej Rady Pomorskiej OIIB – Krzysztof Wilde
  • Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej OIIB – Marek Wesołowski
  • Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pomorskiej OIIB – Kazimierz Owedyk
  • Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej OIIB – Wiesław Chojnacki
  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej OIIB – koordynator – Anna Gostańska
Skip to content