Nowe rozporządzenie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentowało długo oczekiwany projekt rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Klasy od A+ do G

Wprowadzenie klas charakterystyki energetycznej w skali od A+ do G pozwoli w przyszłości na objęcie programami wsparcia w szczególności budynków, w których znajdują się gospodarstwa domowe będące w trudnej sytuacji, a także budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej oraz budynków położonych na obszarach wiejskich.

Klasy energetyczne – przejrzystość i czytelność

Wprowadzenie klas energetycznych ma na celu ułatwienie życia właścicielom, kupującym oraz najemcom budynków i lokali. Dzięki nowemu systemowi, będą oni mogli łatwiej ocenić efektywność energetyczną budynku, co przełoży się na bardziej świadome decyzje dotyczące zakupu czy wynajmu nieruchomości.

Brak dodatkowych obciążeń

Co istotne, wprowadzenie nowych klas nie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla właścicieli, kupujących ani najemców nieruchomości. Zamiast tego, zmiany mają na celu poprawę jakości i czytelności świadectw charakterystyki energetycznej.

Unijne wymogi na polskim podwórku

Projekt rozporządzenia wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z 24 kwietnia 2024 r. Polska, jak inne kraje członkowskie UE, ma obowiązek dostosowania się do nowych wytycznych. Celem jest nie tylko harmonizacja przepisów, ale również promowanie efektywności energetycznej na skalę całego kontynentu.

Kiedy zmiany wejdą w życie

Choć projekt rozporządzenia jest już w fazie konsultacji publicznych, planowane jest jego przyjęcie w IV kwartale 2024 r. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. To daje branży budowlanej czas na przygotowanie się do nadchodzących zmian i dostosowanie swoich praktyk do nowych wymogów.

Podsumowanie

Wprowadzenie klas charakterystyki energetycznej budynków to znaczący krok w kierunku nowoczesności i efektywności energetycznej w sektorze budowlanym. Dla inżynierów budownictwa oznacza to konieczność adaptacji do nowych standardów oraz ogromną szansę na rozwój zawodowy i podniesienie jakości świadczonych usług.

Więcej informacji

Aby zapoznać się z pełnym projektem rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386852

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne i opiniowanie.

Skip to content