VII edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską lub magisterską obronioną w roku kalendarzowym 2023

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (POIIB) organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską lub magisterską obronioną w roku kalendarzowym 2023. Konkurs organizowany jest już po raz siódmy- pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015. W latach 2020-2022 organizacja konkursu była czasowo wstrzymana ze względu na sytuacje zagrożenia epidemiologicznego.

Celem konkursu jest promowanie rozwiązań inżynierskich charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności oraz uwzględniających zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych przedstawionych w pracach dyplomowych.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

– konstrukcyjno-budowlanej oraz inżynierskiej obejmującej tematyką hydrotechniczną i wyburzeniową,

– inżynieria transportowa w zakresie mostów, dróg oraz kolejnictwa (kolejowych obiektów budowlanych i sterowania ruchem kolejowym),

– sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,

– sieci, instalacje i urządzenia elektryczne, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

Powyższe kategorie odpowiadają specjalnościom uprawnień budowlanych nadawanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Zainteresowane osoby, absolwentów uczelni technicznych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego prosimy o złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia oraz kopii pracy w wersji elektronicznej (format *.pdf) w Biurze POIIB do dnia 31 maja 2024r. (adres mailowy: konkurs.praca.dyplomowa@pom.piib.org.pl)

Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych pracach oraz ich Autorach będzie rozpowszechniona wśród prawie 9000 członków POIIB.

Skip to content