Zgłaszanie kandydatów do odznaczeń samorządowych

W związku ze zbliżającą się uroczystością Dnia Budowlanych, Pomorska OIIB chciałaby uhonorować zasłużonych dla regionu pomorskiego członków naszego samorządu zawodowego. Zachęcamy zatem do zgłaszania kandydatów do odznaczeń: Marszałka, Prezydentów, Starostów i Burmistrzów z terenu naszego województwa. Kandydat do odznaczenia nie może być jednocześnie wnioskującym.

W załączeniu znajduje się formularz wniosku o odznaczenie, który należy wypełnić i przesłać na adres mailowy: slupsk@pom.piib.org.pl do dnia 31.05.2024 r. Wyboru kandydatów dokona Zespół ds. Odznaczeń POIIB.

Visits: 227

Skip to content