Interpretacja GUNB – protokoły kontroli

Na stronie internetowej GUNB została zamieszczona interpretacja dotycząca formy protokołów badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji.

Przepis i pytanie: Czy protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, które zapewniają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem (art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo budowlane), są sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków?

Interpretacja: Protokoły o których mowa powyżej to dokumenty przygotowywane na potrzeby oddawania obiektu budowlanego do użytkowania.

Protokoły te nie są sporządzane w CEEB.

W CEEB przygotowywany jest protokół z kontroli przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane). Nie ma tu mowy o protokole badań i sprawdzeń z art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo budowlane.

Podstawa prawna: Art. 62a ust. 5 ustawy – Prawo budowlane

Link do stanowiska GUNB:

https://new.gunb.gov.pl/aktualnosc/ciekawe-interpretacje-gunb-protokoly-kontroli

Więcej ciekawych interpretacji GUNB:

https://www.gunb.gov.pl/strona/ciekawe-interpretacje-gunb

Visits: 49

Skip to content