Komunikat o składkach członkowskich i opłacie na obowiązkowe ubezpieczenie OC w roku 2024

Komunikat o składkach członkowskich i opłacie na obowiązkowe ubezpieczenie OC w roku 2024.

Szanowni Członkowie Pomorskiej OIIB,

informujemy, że od stycznia 2023 r. nie są wysyłane blankiety opłat w formie papierowej.

Informujemy, że aktualną wysokość składek oraz indywidualne numery kont nadane przez POIIB oraz PIIB można pobierać z generatora blankietów opłat zamieszczonego na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce „Lista członków” pod adresem https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow

Zgodnie z uchwałą Nr PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r.,  składki członkowskie w roku 2024 pozostają bez zmian i płacone są według zasad dotychczasowych, z tym że jedynie za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w izbie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Poniżej wyliczenia składek dla poszczególnych miesięcy:

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wysokością opłat, prosimy o kontakt:

  • telefonicznie: tel. (58) 324-89 77 wew. 1 lub (58) 506-59-74 w poniedziałki w godz. 12.00-17.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00.
  • za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: dzial.czlonkowski@pom.piib.org.pl

Informacja o zmianie wysokości składek dostępna również na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – https://www.piib.org.pl/aktualnosci

Skip to content