Pismo od Prezesa Krajowej Rady PIIB

Szanowni Państwo,
w związku z pracami Komisji Europejskiej zmierzającymi do identyfikacji barier, na jakie napotykają inżynierowie i przedsiębiorcy świadczący usługi transgranicznie i czasowo usługi budowlane w innych państwach członkowskich, zwracam się z prośbą o wskazanie przypadków problemów, z którymi spotkali się Państwo, a które dotknęły polskich inżynierów zamierzających świadczyć usługi budowlane w innych państwach UE. Przekazanie wskazanych informacji nie wymaga podania danych osób dotkniętych problemami, ani przytoczenia konkretnych przepisów, jakie zostały naruszone przez organy innego państwa. Prośba dotyczy zasygnalizowania samego zjawiska i rodzaju problemu, z jakim mierzą się za granicą polscy inżynierowie i przedsiębiorcy, również, jeśli dotyczy to np. uciążliwej dla usługodawcy transgranicznego praktyki administracyjnej. Dla przykładu Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało problemy, jakie zostały wskazane podczas spotkania grupy ekspertów ds. implementacji dyrektywy usługowej:

 • problemy związane z delegowaniem pracowników, w tym pracowników będących obywatelami
  państw trzecich,
 • problemy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych w sektorze budowlanym,
 • problemy związane z dostępem do zamówień publicznych,
 • problemy związane z wymogami dodatkowej certyfikacji materiałów budowlanych,
 • problemy związane z wysokimi gwarancjami finansowymi.
  Proszę o wskazanie takich problemów emailowo na adres: biuro@piib.org.pl do dnia 20 czerwca br.
  Z poważaniem
  mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki
  Prezes Krajowej Rady PIIB

Visits: 273

Skip to content