Spotkanie integracyjne – sobota z golfem

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Golf Club Zajączkowo k. Słupska organizują ,, Spotkanie integracyjne – sobota z golfem” tj. turniej golfowy o puchar Przewodniczącego POIIB dla członków izby grających w golfa (karta handicapowa, zielona karta) oraz event (spotkanie) dla członków izby zainteresowanych golfem (bez jakichkolwiek umiejętności golfowych). Impreza odbędzie się 09.09.2023 r. na polu golfowym w Zajączkowie k. Słupska. Wpisowe za uczestnictwo wynosi 100,00 zł.
Prosimy o zgłaszanie się chętnych z wyszczególnieniem czy turniej? czy event? do dnia 25.06.2023 r. e-mailem zatytułowanym „Spotkanie integracyjne – sobota z golfem” na adres slupsk@pom.piib.org.pl  W treści e-maila należy również podać imię i nazwisko, numer członkowski POIIB oraz numer telefonu kontaktowego oraz dołączyć skan uzupełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA spotkania integracyjnego.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy nie odkładać zgłoszeń na ostatnią chwilę. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, Zespół ds. Integracji dokona kwalifikacji uczestników i prześle mailowo uczestnikom do dnia 28.06.2023 r. potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do udziału w imprezie, co będzie podstawą do wpłacenia wpisowego. Wpłat wpisowego będzie można dokonywać do dnia 05.07.2023 r. Wpłata wpisowego będzie potwierdzeniem udziału, a członek POIIB zostanie wpisany na listę ostateczną uczestników imprezy.

Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w „Spotkaniu integracyjnym – sobota z golfem” zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z udziału prosimy uczestników o możliwie pilne poinformowanie Pomorskiej OIIB za pośrednictwem maila wysłanego na adres: slupsk@pom.piib.org.pl lub telefonicznie pod numer 59 840 28 29, co umożliwi uczestnictwo osobom z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu integracyjnym przez uczestnika, wpisowe nie będzie zwracane.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku, gdy nie zgłosi się wymagana ilość uczestników.

Skrócony program spotkania:

                                     1. Turniej 18 dołków (9+9) po turnieju spotkanie przy grillu.

                                     2. Event ( spotkanie)- pokaz gry w golfa, po pokazie spotkanie przy grillu.

Więcej szczegółów po 30.06.2023 r.    

                        

Skip to content