Nowe wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

Z dniem 28 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Nowelizacja wynika ze zmian przewidzianych w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane.

Ustawodawca zmienił zakres informacji znajdujących się we wspomnianych protokołach. Dodano oświadczenie osoby, która sporządziła protokół, o tym że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Rozszerzono również rodzaje źródeł ciepła poddawanych systematycznej kontroli.

Wspomniane wzory stanowią odpowiednio:

  1. załącznik nr 1 – wzór protokołu z kontroli systemu ogrzewania
  2. załącznik nr 2 – wzór protokołu z kontroli systemu klimatyzacji

Adres internetowy rozporządzenia:

Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 729

Autor: Agata Grad

Skip to content