Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 24.10.2022 r.

W dniu 24 października 2022 r. w biurze POIIB odbyło się czwarte posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzedzone Prezydium Rady. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, Wiktor Łącki przedstawił projekt uchwały w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, którą przyjęto z jednym głosem sprzeciwu. Piotr Korczak, Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo– technicznymi, omówił końcową wersję regulaminu zespołu, który po dyskusji przyjęto uchwałą. Piotr Zimniak, Zastępca Przewodniczącego Rady, podsumował przebieg obchodów XX- lecia Dnia Budowlanych. Uroczystość odbyła się 14.10.2022 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Wzięło w nich udział około 700 osób. Obchody zaszczycili swoją obecnością pomorscy posłowie do Sejmu RP, senatorowie RP, Wojewoda Pomorski, Wicemarszałek Woj. Pomorskiego, Prezydent i Wiceprezydent Miasta Gdańska, Wiceprezydent Miasta Gdyni, Wiceprezydent Miasta Słupska, Starosta Powiatu Człuchowskiego, Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego, przedstawiciele Krajowej i Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa oraz przedstawiciele organów administracyjnych, państwowych i samorządów terytorialnych oraz liczne grono członków Izby Pomorskiej. Uroczystość okazała się dużym sukcesem organizacyjnym, za co podziękował prof. Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady, wszystkim zaangażowanym w jej przygotowanie.

Następnie głos zabrał Marek Zackiewicz, Zastępca Przewodniczącego i przypomniał, że 14 listopada br. odbędzie się II edycja Dnia Otwartego pod hasłem: „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu – porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa” podczas którego inżynierowie budownictwa przy współudziale powiatowych inspektorów Nadzoru Budowlanego, przedstawicieli Urzędów Miast oraz zainteresowanych współpracą stowarzyszeń naukowo– technicznych, będą udzielali konsultacji oraz odpowiadali na pytania interesariuszy. W POIIB zostały utworzone 3 punkty konsultacyjne: w Gdańsku, Słupsku i Starogardzie Gdańskim. Osobami koordynującymi z ramienia POIIB będą Ryszard Kwiatkowski (Słupsk), Piotr Cychnerski (Starogard Gd.) i Marek Zackiewicz (Gdańsk). W celu rozpropagowania planowanego wydarzenia na stronie internetowej trójmiasto.pl od 7 do 13 listopada br. pojawi się baner reklamujący i zapraszający na II edycję Dnia Otwartego.  

Józef Pączek, Przewodniczący Zespołu ds. Samopomocy Koleżeńskiej, omówił korzyści ekonomiczne dla POIIB wynikające ze zmiany polisy NNW i przedstawił wypłacone świadczenia. Omówił także wyniki ekspertyzy oceniającej przyczyny uszkodzenia posadzki w salach konferencyjnych i w innych pomieszczeniach biura Izby. Poinformował o prowadzonych rozmowach z deweloperem w celu refundacji kosztów naprawy posadzki.

Piotr Korczak zaapelował do przedstawicieli POIIB, którzy są członkami Krajowej Rady o pilotowanie losów wniosków, które zostały przesłane po zjeździe sprawozdawczo- wyborczym Pomorskiej Izby do Polskiej Izby w celu ich rozpatrzenia. Członkowie zobowiązali się do sprawdzenia statusu zgłoszonych wniosków. Piotr Korczak zwrócił się do Zespołu ds. legislacji z zapytaniem jak przebiegają prace związane z  opiniowaniem na szczeblu krajowym i okręgowym aktów prawnych, które są w trakcie legislacji, a są podstawowym narzędziem w pracy inżyniera. Piotr Cychnerski, Zastępca Przewodniczącego, wyjaśnił, że takie prace trwają a sposób pracy jest znacząco związany z terminami jakie ustawodawca daje Izbie Krajowej do przesłania swoich opinii.

Ryszard Kwiatkowski, Przewodniczący Zespołu ds. Integracji, omówił prowadzone prace zespołu oraz zrealizowane imprezy integracyjne. Poinformował, że do 30 października br. zespół przygotuje plan wydarzeń integracyjnych na rok 2023 wraz z preliminarzem kosztów. Następnie zaproponował zainicjowanie współpracy z przedstawicielami Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego Woj. Pomorskiego na bazie podpisanej Deklaracji, przyjętej na spotkaniu w Złotej Bramie w Gdańsku 3.10.2003 r. Po dyskusji Członkowie Rady wyznaczyli termin spotkania na styczeń 2023 r. w siedzibie POIIB.

Na zakończenie Przewodniczący Rady POIIB prof. Krzysztof Wilde przekazał, że kolejne posiedzenie Rady POIIB odbędzie się w dniu 12.12.2022 r. o godzinie 15.00.

Visits: 138

Skip to content