Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Z projektem można zapoznać się pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353350/katalog/12829402#12829402

Chętni mogą zgłaszać uwagi na zamieszczonym formularzu (nie tylko w zakresie BIM) w terminie do 10 grudnia 2021 r.

Visits: 9

Skip to content