PODSUMOWANIE XX ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO POIIB

W dniu 24 kwietnia, o godzinie 11:00 zakończył się XX Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który rozpoczął się 21 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00. Podobnie jak w ubiegłym roku, Zjazd odbył się za pośrednictwem Portalu Członkowskiego Polskiej Izby Inżynierów. Do uczestnictwa w Zjeździe zostało zaproszonych 111 uprawnionych Delegatów; udział wzięło 80 Delegatów, co dało frekwencję 72 %. Głosowaniu poddano 9 projektów uchwał, wszystkie zostały podjęte większością głosów. 

W imieniu Rady POIIB dziękujemy Delegatom za udział w Zjeździe i załączamy poniżej wyniki oraz wnioski zjazdowe.

Z poważaniem,

Franciszek Rogowicz
Przewodniczący Rady POIIB

Wiktor Łącki
Sekretarz Rady POIIB

Visits: 9

Skip to content