Dzień Budowlanych Pomorskiej OIIB 11.10.2019 r.

W piątek, 11 października 2019 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, odbyła się uroczystość Pomorskiej OIIB z okazji Dnia Budowlanych. Przewodniczący Franciszek Rogowicz powitał znakomitych gości, wśród których byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie POIIB oraz reprezentanci firm branży budowlanej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówień, podziękowań i gratulacji. Życzenia dla pracowników branży budowlanej płynęły od Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Pani Małgorzaty Cymerys Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, przemawiającej w imieniu Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Ryszarda Świlskiego, Pani Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Pana prof. Zbigniewa Kledyńskiego.

„Dzień Budowlanych to okazja, aby świętować, ciesząc się z dobrej koniunktury dla budownictwa, zauważyć i docenić wybitne dzieła sztuki budowlanej i uhonorować ich twórców. To także okazja do refleksji nad stanem obecnym i przyszłością branży budowlanej. Na pewno życzylibyśmy sobie, aby koniunktura trwała nadal, a jej wymiar makroekonomiczny lepiej przekładał się na kondycję firm budowlanych oraz dochody zatrudnionych w nich pracowników” powiedział prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB.

Uroczystość była idealną okazją do uhonorowania i nagrodzenia pomorskich inżynierów za ich działalność. Swoje odznaczenia przyznali:

Dziękujemy serdecznie wszystkim gościom za udział w święcie Budowlanych i zapraszamy za rok! 

fot. Krzysztof Mystkowski

Skip to content