WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE

W dniu 17 czerwca 2019 roku w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody V edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2019-2022. 

W wyniku prac Zespołów Kwalifikacyjnych poszczególnych branż oraz Kapituły Nagrody przyznano następujące nagrody główne i wyróżnienia:

Branża: inżynieria transportowa

NAGRODA GŁÓWNA:

Marek Korzeniowski i Simon Larsson

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, praca magisterska p.t. „Zaawansowana ocena stanu zmęczeniowego mostów przy wykorzystaniu danych monitoringu technicznego” 

Promotor: dr inż. Łukasz Pyrzowski

WYRÓŻNIENIE:

Julia Penkowska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, praca inżynierska p.t. „Utrata równości podłużnej nawierzchni drogowych” 

Promotor: dr inż. Dawid Ryś

Branża: konstrukcje budowlane i inżynierskie (włącznie z tematyką wyburzeniową)

NAGRODA GŁÓWNA:

Joanna Markowska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, praca magisterska p.t. „Projekt galerii sztuki” 

Promotor: dr inż. Marek Wesołowski

WYRÓŻNIENIE:

Kaja Ferenc

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, praca magisterska p.t. „Projekt silosu stalowego o średnicy 4 m z uwzględnieniem obciążenia wybuchem pyłów” 

Promotor: dr hab. inż. Michał Wójcik

Branża: instalacje sanitarne

NAGRODA GŁÓWNA:

Anna Jakimowicz i Anna Olszewska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, praca magisterska p.t. „Klasyfikacja wymiany przewodów kanalizacyjnych na podstawie analizy 11 przypadków zlokalizowanych w różnych częściach Gdańska” 

Promotor: dr hab. Inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG

Wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Skip to content