Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniu 06.06.2022 r. w Sali Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyło się drugie posiedzenie Rady POIIB obecnej kadencji, poprzedzone posiedzeniem Prezydium Rady.

W trakcie posiedzenia Rady jej  Sekretarz Wiktor Łącki przedstawił projekt uchwały dotyczącej dofinansowania przez Izbę w wysokości 75% prenumeraty jednego wybranego przez jej członka czasopisma naukowo – technicznego. Uchwałę wraz z wykazem tytułów czasopism, które podlegają dofinansowaniu, przyjęto jednogłośnie.

Sekretarz Rady omówił również wnioski, które wpłynęły podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego POIIB:

 • wniosek nr 1 autorstwa Pani Sylwii Demczyńskiej o treści: „Zobowiązanie Rady POIIB do powoływania biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego na koniec każdego roku obrachunkowego.”- przyjęty większością głosów w głosowaniu jawnym;
 • wniosek nr 2 autorstwa Pana Ryszarda Kwiatkowskiego o treści: „Proponuję powołanie na szczeblu krajowym i szczeblu okręgowym Zespołu  Ochrony Interesów Zawodowych dbającego o interesy materialne, prawne i prestiżowe członków Izby.”- przyjęty zdecydowaną większością głosów w głosowaniu jawnym;
 • wniosek nr 3 autorstwa Pana Ryszarda Kwiatkowskiego o treści: „Wnioskuję o zagospodarowanie wolnych środków finansowych znajdujących się na kontach Izby. Proponowane kierunki zagospodarowania:
 1. Inwestycje w środki trwałe (np. ośrodek szkoleniowy).
 2. Zwiększenie oferty dla członków (integracja, szkolenia)”.

Wniosek nr 3 został odrzucony w głosowaniu jawnym większością głosów.

W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący Rady prof. Krzysztof Wilde przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Rady zostały powołane zespoły problemowe wraz z ich przewodniczącymi, które będą organami pomocniczymi Rady oraz zaproponował ich składy:

 1. Zespół ds. obchodów Dnia Budowlanych

Przewodniczący- Piotr Zimniak wraz z 3 – osobowym składem:     

 • Ewa Zagórzańska
 • Józef Pączek
 • Władysław Wróbel
 1. Zespół ds. Samopomocy Koleżeńskiej POIIB

Przewodniczący- Józef Pączek wraz z 2 – osobowym składem:     

 • Władysław Gabryniewski
 • Paweł Gostański
 1. Zespół ds. Integracji

Przewodniczący- Ryszard Kwiatkowski wraz z 8 – osobowym składem:                 

 • Urszula Korczyk
 • Monika Zwolińska
 • Łukasz Krawczyk
 • Andrzej Nowosielski
 • Paweł Wilde
 • Łukasz Wojtczak
 • Jarosław Grzymała
 • Sylwia Piotrowicz- Gnyp
 1. Zespół ds. Legislacji

Przewodniczący – Piotr Cychnerski wraz z 2 – osobowym składem:

 • Grzegorz Stosik
 • Marek Zackiewicz
 1. Zespół ds. Szkoleń

Przewodniczący – Maciej Niedostatkiewicz wraz z 6 – osobowym składem:

 • Ireneusz Marzec
 • Piotr Strzelec
 • Adam Obidziński
 • Monika Zwolińska
 • Paweł Wilde
 • Rafał Gorecki
 1. Zespół ds. Odznaczeń

Przewodniczący – Ryszard Wróbel wraz z 4 – osobowym składem:     

 • Władysław Wróbel
 • Krzysztof Kolasa
 • Mirosław Bulera
 • Rafał Gorecki
 1. Zespół ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi

Przewodniczący – Piotr Korczak wraz z 2 – osobowym składem     

 • Marek Zackiewicz
 • Piotr Zimniak
 1. Zespół ds. Bibliotek, wzorów umów, protokołów i pozostałej dokumentacji

Przewodnicząca – Magda Jastrzembska wraz z 2 – osobowym składem:     

 • Magdalena Winkel
 • Aneta Kiełczewska
 1. Zespół ds. Zakupów

Przewodniczący – Wiktor Łącki wraz z 2 – osobowym składem:       

 • Joanna Małachowska  
 • Paweł Wilde                                                                                                             
 1. Rada Programowa kwartalnika „Pomorski Inżynier”

Przewodniczący –  Romuald Nietupski wraz z 2 – osobowym składem: 

 • Beatrycze Krewan- Michalska
 • Jerzy Ustarbowski   
 1. Zespół ds. BIM

Przewodniczący – Piotr Horyd wraz z 5 – osobowym składem: 

 • Urszula Korczyk
 • Jacek Żabiński
 • Wojciech Jarczak
 • Adam Mojsiewicz
 • Piotr Strzelec

Składy osobowe zespołów członkowie Rady przyjęli jednogłośnie. Przewodniczący Rady prof. Krzysztof Wilde poinformował, że istnieje możliwość powiększania lub zmiany składów zespołów, a ich pracę będą koordynowali jego Zastępcy: Marek Zackiewicz, Piotr Zimniak i Piotr Cychnerski.

W kolejnej części posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Zespołu ds. Integracji Ryszard Kwiatkowski, który omówił prace zespołu oraz zaproponował zwiększenie budżetu na wydarzenia integracyjne. Po dyskusji i jawnym głosowaniu członkowie Rady zaakceptowali kwotę uchwaloną w budżecie na 2022 r., zgodnie z którą Przewodniczący Zespołu ds. Integracji przygotuje zaktualizowany plan wydarzeń integracyjnych i roześle do członków Rady.

Następnym tematem omówionym przez Przewodniczącego Rady były przygotowania do jubileuszowej gali z okazji XX – lecia POIIB, która odbędzie się w dniu 14.10.2022 r.

Sekretarz Rady poinformował członków Rady o organizowanej przez POIIB  w dniu 13.09.2022 r. kolejnej akcji „Dajmy coś od siebie, oddając krew”. Zaapelował o wzięcie udziału w oddawaniu krwi oraz rozpowszechnienie akcji wśród współpracowników.

Na zakończenie Przewodniczący Rady prof. Krzysztof Wilde zaprosił na kolejne posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 05.09.2022 r.

Visits: 99

Skip to content