Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Uwaga! Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego.                                   

Pomorskie obchody Dnia Budowlanych odbyły się 5 października 2018 roku, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Organizatorem dorocznej uroczystości była Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili znakomici goście. Nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, członków POIIB, a także reprezentantów firm i stowarzyszeń związanych z branżą budowlaną.

Uroczystość rozpoczęła się od tradycyjnych powitań, przemówień i podziękowań. Życzenia dla pracowników branży budowlanej płynęły od: Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Posłanki Małgorzaty Chmiel, Zastępcy Prezydenta Gdańska, Wiesława Bielawskiego i wielu innych.

Miłym akcentem, na początku uroczystości, było przekazanie przez Marszałka Województwa Pomorskiego, wyróżnienia dla Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za wsparcie udzielone ofiarom ubiegłorocznej nawałnicy.

Dzień Budowlanych to okazja do podziękowania pomorskim inżynierom za ich ciężką pracę na rzecz regionu. Z tej sposobności skorzystali przedstawiciele samorządów. Swoje odznaczenia przyznali: Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Słupska oraz Starosta Słupski. Łącznie uhonorowano 23 osoby.

Wyróżnienia w postaci Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczył Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz.

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyróżniła także swoich członków, pracujących przy obiektach nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Budowa Roku 2017. Inwestycje z naszego regionu, które święciły tryumfy w tym prestiżowym konkursie to: Osiedle SOLVO w Gdańsku, Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami przy ul. Okrzei w Sopocie oraz zabudowa „OLIWA 505” w Gdańsku.

Zbigniew Canowiecki wręczył Złote Medale „Pracodawców Pomorza” oraz Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Pracodawców Pomorza”.

Część oficjalna uroczystości Dnia Budowlanych przebiegła w radosnej atmosferze, wśród gromkich braw dla nagrodzonych przedstawicieli branży budowlanej. W części artystycznej spotkania zgromadzeni goście obejrzeli spektakl: „Dama bije króla” w wykonaniu Teatru Capitol.

Doborowa obsada spektaklu, wyróżnione koleżanki i koledzy oraz branżowe nowinki to główne tematy rozmów jakie dało się słyszeć na spotkaniu zamykającym obchody Dnia Budowlanych. W foyer Filharmonii Bałtyckiej zaproszeni goście mieli rzadką okazję do wspólnego spędzenia czasu i świętowania.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i jeszcze raz gratulujemy zdobytych odznaczeń!

Zapraszamy za rok!

Powitanie gości przez Przewodniczącego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Franciszka Rogowicza.

 

Przedstwiciele władz państwowych i samorządowych z Przewodniczącym Rady Pomorskiej OIIB.

 

Medale Marszałka Województwa Pomorskiego wręczali: Mieczysław Struk, Jan Kozłowski i Franciszek Rogowicz.

 

Członkowie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odznaczeni Medalami Prezydenta Miasta Gdańska. Wręczający: Wiesław Bielawski i Franciszek Rogowicz.

 

Andrzej Bień i Franciszek Rogowicz wręczyli Medal Prezydenta Miasta Gdyni CIVITAS E MARI - "Tym, Którzy Odważnie Realizują Marzenia". Medal odebrany w zastępstwie.

 

Członkowie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyróżnieni przez Prezydenta Miasta Słupska, nagrody odebrali z rąk Marka Biernackiego i Franciszka Rogowicza.

 


Wyróżnienia Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego.

 

Złote Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczał Franciszek Rogowicz.

 

Srebrne Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczał Franciszek Rogowicz.

 

Wyróżnienia od Pracodawców Pomorza wręczał Prezydent organizacji Zbigniew Canowiecki.

 

Wręczenie wyróżnień przyznanych przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa za Osiedle SOLVO w Gdańsku - obiekt nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie Budowa Roku 2017. Wręczający: Elżbieta Urbańska - Galewska oraz Franciszek Rogowicz.

 

Inżynierowie zaangażowani w budowę  budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi OKRZEI w Sopocie - inwestycji uhonorowanej nagrodą I stopnia w konursie Budowa Roku 2017.

 

Wyróżnienia za przedsięwziecie „OLIWA 505” w Gdańsku, uhonorowane nagrodą I stopnia w konursie Budowa Roku 2017.

 

 
Spektakl "Dama bije króla" w wykonaniu Teatru Capitol.

 

FOT. Karol Stańczak