Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Uwaga! Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego.                                   

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Z projektem można zapoznać się pod linkiem:
Chętni mogą zgłaszać uwagi na zamieszczonym formularzu (nie tylko w zakresie BIM) w terminie do 10 grudnia 2021 r.