Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Uwaga! Obsługa bezpośrednia w biurze POIIB zawieszona do odwołania. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego.

zjazd1

 

W dniu 19 czerwca, o godzinie 11:00 zakończył się XIX Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który trwał od 15 czerwca 2020 r. od godziny 11:00. Zjazd, pierwszy raz w historii  POIIB, odbył się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Na 111 zaproszonych Delegatów, 93 było obecnych na Zjeździe. Podjęto 9 uchwał oraz zgłoszono 1 wniosek, który Sekretarz Rady Pomorskiej OIIB zgodnie z § 2 ust.12 Regulaminu XIX Zjazdu Sprawozdawczego POIIB skieruje do rozpatrzenia przez Radę POIIB.

W imieniu Rady POIIB dziękujemy Delegatom, za udział w Zjeździe i odpowiedzialną postawę, świadczących o zrozumieniu konieczności wypełnienia zadań statutowych i ustawowych Izby oraz będących wyrazem troski o sprawy naszego samorządu inżynierów budownictwa.

Z poważaniem,

Franciszek Rogowicz
Przewodniczący Rady POIIB

Wiktor Łącki
Sekretarz Rady POIIB

Attachments:
Download this file (wniosek zjazdowy.pdf)Wniosek438 kB
Download this file (Wyniki XIX Zjazdu Sprawozdawczego POIIB.pdf)Wyniki XIX Zjazdu261 kB