Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Uwaga! Obsługa bezpośrednia w biurze POIIB zawieszona do odwołania. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego.

Szanowni Państwo,


Katedra Geotechniki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  zaprasza na studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne”.
Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
•    Podstawy prawne projektowania geotechnicznego
•    Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych
•    Metodyka i interpretacja badań terenowych
•    Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne
•    Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich
•    Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych
•    Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych
•    Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów
•    Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko
•    Seminaria dyplomowe

Więcej informacji http://kg.sggw.pl/stud12/studia.htm

Kierownik studiów
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz

zjazd1

 

W dniu 19 czerwca, o godzinie 11:00 zakończył się XIX Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który trwał od 15 czerwca 2020 r. od godziny 11:00. Zjazd, pierwszy raz w historii  POIIB, odbył się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Na 111 zaproszonych Delegatów, 93 było obecnych na Zjeździe. Podjęto 9 uchwał oraz zgłoszono 1 wniosek, który Sekretarz Rady Pomorskiej OIIB zgodnie z § 2 ust.12 Regulaminu XIX Zjazdu Sprawozdawczego POIIB skieruje do rozpatrzenia przez Radę POIIB.

W imieniu Rady POIIB dziękujemy Delegatom, za udział w Zjeździe i odpowiedzialną postawę, świadczących o zrozumieniu konieczności wypełnienia zadań statutowych i ustawowych Izby oraz będących wyrazem troski o sprawy naszego samorządu inżynierów budownictwa.

Z poważaniem,

Franciszek Rogowicz
Przewodniczący Rady POIIB

Wiktor Łącki
Sekretarz Rady POIIB

Attachments:
Download this file (wniosek zjazdowy.pdf)Wniosek438 kB
Download this file (Wyniki XIX Zjazdu Sprawozdawczego POIIB.pdf)Wyniki XIX Zjazdu261 kB

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej ogłasza nabór na roczne studia podyplomowe „Zarządzanie projektami budowlanymi” - edycja I, rok akademicki 2020/2021.

Szczegóły w linku - https://wilis.pg.edu.pl/studia-podyplomowe

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że Zespół ds. Integracji i Promocji Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa planuje zorganizowanie w dniach 6 - 8 marca 2020 roku III Zawodów narciarskich  w Wieżycy.

Więcej informacji znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach wszystkich członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa!

 

 

Z pozdrowieniami

W imieniu Zespołu ds. Integracji i Promocji

Ryszard Kwiatkowski

Zastępca Przewodniczącego POIIB

W piątek, 11 października 2019 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, odbyła się uroczystość Pomorskiej OIIB z okazji Dnia Budowlanych. Przewodniczący Franciszek Rogowicz powitał znakomitych gości, wśród których byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie POIIB oraz reprezentanci firm branży budowlanej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówień, podziękowań i gratulacji. Życzenia dla pracowników branży budowlanej płynęły od Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Pani Małgorzaty Cymerys Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, przemawiającej w imieniu Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Ryszarda Świlskiego, Pani Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Pana prof. Zbigniewa Kledyńskiego.

 prof. Kledyński

„Dzień Budowlanych to okazja, aby świętować, ciesząc się z dobrej koniunktury dla budownictwa, zauważyć i docenić wybitne dzieła sztuki budowlanej i uhonorować ich twórców. To także okazja do refleksji nad stanem obecnym i przyszłością branży budowlanej. Na pewno życzylibyśmy sobie, aby koniunktura trwała nadal, a jej wymiar makroekonomiczny lepiej przekładał się na kondycję firm budowlanych oraz dochody zatrudnionych w nich pracowników” powiedział prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB.

Uroczystość była idealną okazją do uhonorowania i nagrodzenia pomorskich inżynierów za ich działalność. Swoje odznaczenia przyznali:

medale marszałka województwa pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego- wręczył Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski,

medale prezydenta miasta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska,

medal prezydenta miasta Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni- medale wręczył Wiceprezydent Marek Łucyk,

medal prezydenta miasta Słupska

Prezydent Miasta Słupska- medale wręczył Wiceprezydent Marek Golinski,

wyróżnienie starosty słupskiego 

oraz Starosta Słupski- wyróżnienie w jego imieniu wręczył również Wiceprezydent Marek Golinski.

złota odznaka honorowa PIIB

Prezes PIIB prof. Zbigniew Kledyński wraz z Przewodniczącym Rady POIIB Franciszkiem Rogowiczem wręczyli wyróżnienia- Złote Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

medal PZIiTB dla POIIB

Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Ryszard Tyrosko podziękował za owocną współpracę honorując Pomorską OIIB i wręczając medal Przewodniczącemu Franciszkowi Rogowiczowi. 

medal Pracodawców Pomorza

Również „Pracodawcy Pomorza” podziękowali złotymi medalami za „Zasługi dla Pracodawców Pomorza”, które wręczył Zbigniew Canowiecki m.in. członkowi Rady Pomorskiej OIIB, rektorowi Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Wilde.

medal Pracodawców Pomorza2

Medal " Za zasługi dla Pracodawców Pomorza" 

Budowa Roku

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyróżniła także swoich członków, pracujących przy obiektach nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Budowa Roku 2018- nagrodzoną inwestycją z naszego regionu zostało osiedle Viridis w Gdyni. Po raz pierwszy odczytano laureatów V już edycji konkursu POIIB i Politechniki Gdańskiej na najlepszą pracę magisterską, którym nagrody wręczono podczas inauguracji roku akademickiego. Łącznie uhonorowano 28 osób, którym serdecznie gratulujemy.

kabaret Pod Wyrwigroszem

Po części oficjalnej o uśmiech na twarzach gości zadbał Kabaret pod Wyrwigroszem

foyer

oraz poczęstunek w foyer Filharmonii.

Dziękujemy serdecznie wszystkim gościom za udział w święcie Budowlanych i zapraszamy za rok! 

fot. Krzysztof Mystkowski

zdjęcie na www2

23 września 2019 roku Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zorganizowała dla swoich członków, przedstawicieli branży budowlanej oraz mieszkanców Gdańska kolejną, już IX edycję "Dajmy coś od siebie oddając krew". Do oddania krwi zarejestrowało się 22 osób, z których 15 zostało zakwalifikowanych jako dawcy, a 6 osób oddało krew po raz pierwszy. Łącznie oddano 6 l i 750 ml krwi. Wszystkim dawcom bezcennego daru jakim jest krew serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia w maju!

Szanowni Państwo,

W dniu 26 września 2019 r. o godzinie 13:00 w AIRPORT HOTEL OKĘCIE w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 24 odbędą się  Centralne Uroczystości Dnia Budowlanych 2019. Współorganizatorami uroczystości są: Instytut Techniki Budowlanej, Izba Projektowania Budowlanego, Krajowa Rada Spółdzielcza, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Producentów Betonów, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości i Związek Zawodowy „Budowlani”.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Z wyrazami szacunku,

Zbigniew Janowski

Krajowy Komitet Organizacyjny

DNIA BUDOWLANYCH 2019

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że Zespół ds. Integracji i Promocji Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa planuje zorganizowanie w dniach 7 - 8 września 2019 rokuIII regat żeglarskich we Wdzydzach”

Osoby zainteresowane poprowadzeniem jachtu żaglowego proszone są o podanie takiej informacji w zgłoszeniu mailowym uczestnictwa.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Załącznikach do niniejszej informacji.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w regatach wszystkich członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa!

 

Z pozdrowieniami

W imieniu Zespołu ds. Integracji i Promocji

Ryszard Kwiatkowski

Zastępca Przewodniczącego POIIB

W dniu 17 czerwca 2019 roku w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody V edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2019-2022. 

W wyniku prac Zespołów Kwalifikacyjnych poszczególnych branż oraz Kapituły Nagrody przyznano następujące nagrody główne i wyróżnienia:

Branża: inżynieria transportowa

NAGRODA GŁÓWNA:

Marek Korzeniowski i Simon Larsson

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, praca magisterska p.t. „Zaawansowana ocena stanu zmęczeniowego mostów przy wykorzystaniu danych monitoringu technicznego” 

Promotor: dr inż. Łukasz Pyrzowski

WYRÓŻNIENIE:

Julia Penkowska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, praca inżynierska p.t. „Utrata równości podłużnej nawierzchni drogowych” 

Promotor: dr inż. Dawid Ryś

Branża: konstrukcje budowlane i inżynierskie (włącznie z tematyką wyburzeniową)

NAGRODA GŁÓWNA:

Joanna Markowska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, praca magisterska p.t. „Projekt galerii sztuki” 

Promotor: dr inż. Marek Wesołowski

WYRÓŻNIENIE:

Kaja Ferenc

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, praca magisterska p.t. „Projekt silosu stalowego o średnicy 4 m z uwzględnieniem obciążenia wybuchem pyłów” 

Promotor: dr hab. inż. Michał Wójcik

Branża: instalacje sanitarne

NAGRODA GŁÓWNA:

Anna Jakimowicz i Anna Olszewska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, praca magisterska p.t. „Klasyfikacja wymiany przewodów kanalizacyjnych na podstawie analizy 11 przypadków zlokalizowanych w różnych częściach Gdańska” 

Promotor: dr hab. Inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG

 

Wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

podsumowanie akcji krew

13 maja 2019 roku Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zorganizowała dla swoich członków, przedstawicieli branży budowlanej oraz mieszkanców Gdańska kolejną, już VIII edycję "Dajmy coś od siebie oddając krew". Do oddania krwi zarejestrowało się 20 osób, z których 16 zostało zakwalifikowanych jako dawcy, a 2 osoby oddały krew po raz pierwszy. Łącznie oddano 7 l i 200 ml krwi. Wszystkim dawcom bezcennego daru jakim jest krew serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia we wrześniu!