Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Uwaga! Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego.                                   

Informujemy, że dyżur Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w dniu 18 maja 2022 r. nie odbędzie się. Zapraszamy w kolejną środę tj. 25 maja 2022 r.

Egzamin pisemny w dniu 27 maja 2022 r. odbędzie w Hali Widowiskowo-Sportowej (AWF) w Gdańsku przy ul. Kazimierza  Górskiego 1. (mapka dojazdowa w załączniku).

Informacja o egzaminie pisemnym

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane zaplanowany na 27 maja 2022 r.  zostanie przeprowadzony w dwóch grupach:

-o godz.09.00 specjalność konstrukcyjno – budowlana

-o godz.13.00 pozostałe specjalności: inżynieryjna mostowa, inżynieryjna drogowa, inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjna hydrotechniczna, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Na egzamin pisemny ze względów organizacyjnych konieczne jest przybycie min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Wydanie testu nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości.

Z uwagi na wspólne dobro zaleca się w czasie egzaminu testowego/ ustnego zakrywanie maseczką ust i nosa oraz wypełnienie ankiety załączonej poniżej.

Informacja o egzaminach ustnych

Egzaminy ustne odbędą się w siedzibie POIIB w Gdańsku przy al. Rzeczypospolitej 4/155 od 1 czerwca 2022 r. Harmonogram egzaminów ustnych będzie dostępny na stronie internetowej Izby 31 maja 2022 r. po godz. 15.00.

Losowanie pytań nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości.

Podczas egzaminów ustnych nie będą udostępniane akty prawne oraz normy. Dopuszczalne jest korzystanie z własnych aktów prawnych oraz norm.

 

UWAGA

Egzamin ustny będzie nagrywany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

W przypadku ewentualnych zmian, informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie POIIB.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inż. Marek Wesołowski

 

Attachments:
Download this file (3. Ankieta COVID-19.pdf)Ankieta COVID-19197 kB
Download this file (mapa dojazdowa do Hali Widowiskowo-Sportowej AWF.jpg)Mapa dojazdu314 kB

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że termin egzaminu pisemnego w sesji wiosennej 2022 r. został zaplanowany na dzień 27 maja 2022 r. Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB informuje, że zgodnie z uchwałą nr 8/R/21 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjętą w dniu 28 kwietnia 2021 r. ulegają zmianie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin.

Uchwała dostępna pod adresem - Uchwała nr 8/R/21

 

 

Kurs na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej sanitarnej

Kurs na uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej

Kurs na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej 

UWAGA   osoby, które  przeszły  pozytywnie  proces  kwalifikacji, a  nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu na uprawnienia budowlane, mogą przystąpić  do egzaminu  w  sesji wiosennej 2022 r.  Takie osoby powinny złożyć  wniosek  o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane oraz formularz osobowy najpóźniej  do 18 marca 2022 r.

Wysokość oraz termin dokonania opłaty zostanie przesłany listownie.

 

1. Prawo Budowlane (Dz. U.2020.1333 t.j. ze zm.) https://www.piib.org.pl/akty-prawne-normy-topmenu-97

2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (w załączniku).

UWAGA!!!

Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).

Nie ma konieczności rejestracji lub opieczętowania przez biuro POIIB ww. załącznika.

Lista dokumentów do pobrania: