Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Uwaga! Obsługa bezpośrednia w biurze POIIB zawieszona do odwołania. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego.

W załączniku znajduje się lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane.

Miejsce egzaminu - siedziba Pomorskiej Izby. Wejście do biura od strony restauracji.

Prosimy o przybycie na egzamin 10 minut przed wyznaczoną godziną.

Nie ma możliwości zmiany wyzanczonego terminu egzaminu ustnego.

 

Losowanie pytań nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości oraz zwrocie wypełnionej ankiety (w załączniku).

Osoba egzaminowana ma obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa do momentu zajęcia miejsca na sali i wylosowaniu zestawu pytań.

Podczas egzaminów ustnych nie będą udostępniane akty prawne oraz normy. Dopuszczalne jest korzystanie z własnych aktów prawnych oraz norm.

 

Egzamin na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2020 r. (odwołany) – NOWY TERMIN !! 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zaplanowała nowy termin odwołanej sesji egzaminacyjnej na dzień 26 lutego 2021 r. :

1. przy zachowaniu specjalnych wymogów sanitarnych (w załączniku)

2. część pisemna egzaminu odbędzie się z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych według następującej zasady:

a) o godz. 9.00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

b) o godz. 14.00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach,

3. na podstawie stanu prawnego aktów prawnych ustanowionego na dzień 1 lipca 2020 r., który miał obowiązywać podczas egzaminu w dniu 4 grudnia 2020 r.

O miejscu oraz szczegółach egzaminu zostaną Państwo poinformowani w przesłanych listownie odpowiednio wcześniej zawiadomieniach o egzaminie.

Opłatę za egzamin należy dokonać do dnia 10 lutego 2021 r. na konto Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nr konta: 44 1130 1121 8600 0000 0001 3741. Kopię dowodu opłaty proszę przesłać e-mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie informujemy, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB przesunęła termin wiosennej sesji egzaminacyjnej na dzień 28 maja 2021 r. 

 

Egzamin pisemny w dniu 26 lutego 2021 r. odbędzie w Hali Widowiskowo-Sportowej (AWF) w Gdańsku przy ul. Kazimierza  Górskiego 1 (mapka dojazdowa w załączniku).

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami (w zaklejonej kopercie) można złożyć w biurze POIIB w wyznaczonym miejscu – BEZ MOŻLIWOŚCI KONSULTACJI lub przesłać listownie na adres biura Izby do dnia 15 stycznia 2021 r. (TERMIN OSTATECZNY).

UWAGA   osoby, które  przeszły  pozytywnie  proces  kwalifikacji, a  nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu na uprawnienia budowlane, mogą przystąpić  do egzaminu  w  sesji wiosennej 2021 r.  Takie osoby powinny złożyć  wniosek  o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane oraz formularz osobowy najpóźniej  do 26 lutego 2021 r.

 

Dowód opłaty za egzamin prosimy przesłać e-mailem na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 16 kwietnia 2021 r.

 

1. Prawo Budowlane (Dz. U.2020.1333 t.j. ze zm.) https://www.piib.org.pl/akty-prawne-normy-topmenu-97

2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (w załączniku).

UWAGA!!!

Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).

Nie ma konieczności rejestracji lub opieczętowania przez biuro POIIB ww. załącznika.

Lista dokumentów do pobrania:

Przedstawiamy regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych. 

  1. Kurs na uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej informacji udziela SEP (58) 301 49 24, www.sep.gda.pl
  2. Kurs na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej sanitarnej informacji udziela PZITS (58) 301 07 37, www.pzitsgdansk.pl
  3. Kurs na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej - informacji udziela PZITB (58) 301 16 18, www.pzitbgdansk.pl

Przedstawiamy szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.

Przedstawiamy szczegółowy wykaz przepisów i obowiązujacy zakres ich znajomości na egzaminie na uprawnienia budowlane.