Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Uwaga! Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego.                                   

  1. Na konto Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (każdy członek posiada indywidualny numer konta) składka okręgowa płatna jednorazowo 348 zł (za 12 m-cy) lub w dwóch ratach po 174 zł każda (za 6 m-cy).
  2. Na konto Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (każdy członek posiada indywidualny numer konta) ubezpieczenie OC płatne jednorazowo 75  na rok i na Radę Krajową płatne jednorazowo 72 zł na rok - łącznie 147 zł.

Składki powinny być zapłacone co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ważności zaświadczenia.

Do członków POIIB wysyłane są druki przelewów (wraz z czasopismem "Inżynier Budownictwa").

W przypadku nieotrzymania lub zagubienia przekazów informujemy, że istnieje możliwość wydruku przekazów ze strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Przypominamy również, że zaświadczenia są dostępne tylko w formie elektronicznej

Portalu PIIB- kliknij tutaj