Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Uwaga! Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego.                                   

Informacja o szkoleniach uzupełniających

W związku z Uchwałą nr 20/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 21 października 2015 r. w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń uzupełniających informujemy, że członek Izby, skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, przed ponownym wpisem na listę członków właściwej okręgowej izby podlega obowiązkowi przeszkolenia uzupełniającego (art. 42 ust. 2a ww. ustawy).