Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Uwaga! Obsługa bezpośrednia w biurze POIIB zawieszona do odwołania. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego.

  1. Na konto Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 44 1130 1121 8600 0000 0001 3741 składka okręgowa płatna jednorazowo 348 zł (za 12 m-cy) lub w dwóch ratach po 174 zł każda (za 6 m-cy).
  2. Na konto Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (każdy członek posiada indywidualny numer konta) ubezpieczenie OC płatne jednorazowo 75  na rok i na Radę Krajową płatne jednorazowo 72 zł na rok - łącznie 147 zł.

Składki powinny być zapłacone co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ważności zaświadczenia.

Do członków POIIB wysyłane są druki przelewów (wraz z czasopismem "Inżynier Budownictwa").

W przypadku nieotrzymania lub zagubienia przekazów informujemy, że istnieje możliwość wydruku przekazów ze strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Przypominamy również, że zaświadczenia są dostępne tylko w formie elektronicznej

Portalu PIIB- kliknij tutaj

 

Informacja o szkoleniach uzupełniających

W związku z Uchwałą nr 20/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 21 października 2015 r. w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń uzupełniających informujemy, że członek Izby, skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, przed ponownym wpisem na listę członków właściwej okręgowej izby podlega obowiązkowi przeszkolenia uzupełniającego (art. 42 ust. 2a ww. ustawy).