Plan egzaminów ustnych – sesja jesienna 2023

W załączniku znajduje się harmonogram egzaminów ustnych - sesja jesienna 2023.

Losowanie pytań nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości.

Podczas egzaminów ustnych nie będą udostępniane akty prawne oraz normy w formie papierowej. Jedynie w wersji elektronicznej będą dostępne normy (jedno stanowisko komputerowe). Dopuszczalne jest korzystanie z własnych aktów prawnych oraz norm.

Przypominamy, że egzamin ustny będzie nagrywany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie 10 min przed wyznaczoną godziną egzaminu.

Skip to content