Komunikat o składkach członkowskich i opłacie na obowiązkowe ubezpieczenie OC w roku 2024

Szanowni Członkowie POIIB, prosimy o zapoznanie się z opublikowanym komunikatem dotyczącym składek członkowskich w 2024 roku.

Treść komunikatu znajduje się w poniższym linku:

https://www.piib.org.pl/aktualnosci/komunikaty-dla-czlonkow/5228-komunikat-o-skladkach-czlonkowskich-i-oplacie-na-obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2024

Skip to content