Prenumerata czasopism na 2024

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa dofinansuje swoim członkom 75% rocznej prenumeraty jednego wybranego czasopisma naukowo-technicznego.Prosimy członków POIIB zainteresowanych ulgową prenumeratą o wypełnienie ankiety najpóźniej do 13 października 2023 r.

Szczegółowe informacje pod adresem – szkolenia@pom.piib.org.pl

Skip to content