Spotkanie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej z inżynierami i studentami 09.10.2023 r.

Zapraszamy w poniedziałek 9 października 2023 o godzinie 14:00 do siedziby Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku przy Alei Rzeczypospolitej 4 na spotkanie z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Zaproszenie adresujemy do studentów oraz do inżynierów już pracujących w budownictwie i planujących przystąpienie do egzaminów na uprawnienia budowlane, których posiadanie umożliwia pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W czasie spotkania zostaną przedstawione informacje na temat pracy w budownictwie:

  1. Przepisy dotyczące wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie czyli projektowania, kierowania budową lub robotami budowlanymi oraz nadzorowania inwestycji.
  2. Zasady i procedury związane z odbywaniem praktyki zawodowej, potwierdzaniem zdobytych kwalifikacji zawodowych i przystępowaniem do egzaminu na uprawnienia budowlane w POIIB.
  3. Procedury związane z wpisem na listę członków POIIB.
  4. Korzyści wynikające z przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na koniec spotkania będzie możliwe zadawanie wszelkich pytań dotyczących przebiegu egzaminów pisemnych i ustnych na uprawniania budowlane.

Gościom, którzy dotrą do siedziby POIIB samochodami przypominamy, że pobliskie parkingi zwykle nie są ogólnodostępne a w przypadku parkingów w sąsiednich obiektach handlowych ich właściciele wymagają od kierowców wykupienia odpowiednich biletów.

Skip to content