Inspektor nadzoru inwestorskiego w Dziale Obiektów Inżynierskich

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ogłasza nabór na stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://gzdiz.gda.pl/kontakt/inspektor-nadzoru-inwestorskiego-w-dziale-obiektow-inzynierskich,a,6244?fbclid=IwAR0D4xtdz_6zw-05SKp115mIePni4gvvRalzYRJ74Cm6gx58NeUz7aOENNI

Skip to content