Zgłoszenie wniosku o ponowny egzamin – sesja wiosenna 2023 r.

UWAGA  –  osoby, które  przeszły  pozytywnie  proces  kwalifikacji, a  nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu na uprawnienia budowlane, mogą przystąpić  do egzaminu  w  sesji wiosennej 2023 r. Takie osoby powinny złożyć  wniosek  o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane oraz formularz osobowy najpóźniej  do 17 marca 2023 r.

Wysokość oraz termin dokonania opłaty zostanie przesłany listownie.

Skip to content