Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Uwaga! Obsługa bezpośrednia w biurze POIIB zawieszona do odwołania. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego.

Drodzy czytelnicy kwartalnika informujemy, że w najbliższym wydaniu ‘’Pomorskiego Inżyniera’’ PI 4/2021 (grudzień 2021 r.) ukażą się następujące artykuły:

 

DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU BRZEŹNIE PONOWNIE ZACHWYCA

Obiekt ten, wpisany w 1993 roku wraz z przyległym parkiem do rejestru zabytków, powstał  w 1893 roku, w miejsce Domu Kuracyjnego, który spłonął rok wcześniej. W przyległych ogrodach tego nadmorskiego kurortu,  rokrocznie przez całe lato tętniło życie kulturalne. Po zakończeniu II wojny światowej w obiekcie tym działał Hotel Garnizonowy, a od końca lat pięćdziesiątych do roku 2016  Dom ten pełnił funkcję mieszkalną. Dom Zdrojowy po jego przekazaniu w 2019 roku  Hevelianum, został poddany rewaloryzacji, która została zakończona w br. Dom ten poza działalnością noclegową oraz restauracyjną, będzie pełnił również funkcję edukacyjną.

PIERWSZE ODCINKI S6 BĘDĄ GOTOWE NA POCZĄTKU 2022 ROKU

Droga ekspresowa S6 o łącznej długości ponad 360 km, łącząca Trójmiasto ze Szczecinem, jest budowana  pomiędzy Gdańskiem i Koszalinem (odcinek ponad 140 km). W przypadku części trasy są prowadzone roboty drogowe, a w części  trasy jest prowadzona  procedura przetargowa związana z planowana budową. W Województwie Pomorskim prace prowadzone są na trasie pomiędzy Gdynią i Bożympolem o łącznej  długości 42 km, podzielonej na trzy odcinki. Łączny koszt prowadzonych robót wynosi około 1,5 mld zł, a oddanie do ruchu głównych ciągów ww. trasy  planowane jest w 2022 roku.

SAMOCHODEM W WODZIE

Styk skalistych gór  z bezmiarem wzburzonych wód oceanu tworzy niezwykłą  urodę Norwegii.  Z drugiej  jednak strony występują trudne do rozwiązania problemy komunikacyjne. Norwegia rozważa budowę pierwszego na świecie podwodnego, pływającego  tunelu drogowego. Pod uwagę brane są dwa warianty budowy takiego obiektu. W jednym wariancie tunel pływający na głębokości kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią wody, składający się z dwóch oddzielnych rur betonowych, byłby podtrzymywany przez wielkie stalowe pontony usytuowane na powierzchni wody, w rozstawie umożliwiającym żeglugę statków pomiędzy tymi pontonami. W drugim wariancie tunel pływający, byłby mocowany linami do dna morskiego. Koszt tego przedsięwzięcia szacuje się na kwotę około 47 mld dolarów.

STATKIEM PRZEZ GÓRKĘ

Wody wokół północnej Norwegii, to jeden z najtrudniejszych do nawigacji obszarów żeglugowych  w Europie. Fale w tym rejonie osiągają nawet 33 m. Budowa tunelu o długości około 1700 m i głębokości 12 m, pod górą Tarvaldsegga, której wysokość wynosi blisko 650 m  umożliwi  statkom pasażerskim i handlowym omijanie niebezpiecznych szlaków żeglugowych. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę  0,33 mld dolarów.

PIĘKNO KONSTRUKCJI I DŹWIĘKU

Odbudowa organów w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku,  jest jedną z największych rekonstrukcji zabytku ruchomego na Pomorzu. Informacja o wzniesieniu organów przez kalwinów pojawiła się w 1616 roku. Instrument ten kilkakrotnie przechodził rozbudowę i modernizacje, a największe zmiany  w instrumencie zostały dokonane w 1914 roku. W obawie przed nadchodzącym frontem, w latach 1943 – 1944 organy te  zostały zdemontowane i wywiezione na Żuławy. Po przeprowadzeniu remontu kościoła, który rozpoczął się w 2003r., przyszedł czas na bardzo kosztowną odbudowę organów.  Po 10 latach wykonywania prac konserwatorskich i  renowacyjnych,  3.06. 2018 roku nastąpiła uroczysta inauguracja i poświęcenie instrumentu. W realizację tego projektu ww. okresie zaangażowanych było kilkaset osób, a koszt tej niezwykłej inwestycji wyniósł 7 ml zł.

GDAŃSKIE BUDOWLE Z HERBEM GDAŃSKA

Herb Gdańska był umieszczany na różnych budowlach. W Europie herby pojawiły się w XIV wieku. Najstarszy herb Gdańska, nadany przez Zakon Krzyżacki to dwa srebrne krzyże na tle czerwonego pola tarczy. Taki herb zachował się do obecnych czasów na dwóch gdańskich zabytkach. Kiedy Gdańsk przeszedł pod panowanie królów Polski, król Kazimierz Jagiellończyk  25 maja 1457 roku udostojnił herb Gdańska, dodając w pole czerwonej tarczy złotą koronę umieszczoną nad dwoma krzyżami. Pomimo upływu ponad sześciu wieków i wielu różnych w tym okresie zawirowań naszej historii, herb Gdańska udostojniony przez króla Kazimierza Jagiellończyka, zachował się do obecnych czasów.

HERB MIASTA GDAŃSKA

Pomysł wyeksponowania herbu Gdańska na szczycie 100 metrowego pylonu Mostu Wantowego nad Martwą Wisłą w Gdańsku, powstał jeszcze w trakcie budowy tego obiektu, który został oddany do użytkowania w listopadzie 2001 roku. Most ten stał się kolejnym symbolem naszego miasta. Na specjalnie wykonanej 6 – tonowej konstrukcji, ustawionej na szczycie pylonu, miały być zamontowane z czterech stron podświetlone kasetony z herbem Gdańska  o wymiarach 6 m X 4 m. Z różnych powodów nie udało się w tamtym czasie tego pomysłu zrealizować.

NATURALNE ZJAWISKA EKSTREMALNE, CZ. 3

Mechanizmy powstania powodzi i suszy  znacznie się od siebie różnią. Powódź występuje szybko i stosunkowo szybko ustępuje, natomiast susza rozwija się znacznie wolniej i znacznie dłużej  trwa. Jedno i drugie zjawisko powoduje duże szkody.  ‘’Zabetonowane’’ dzielnice miasta,  ograniczają w istotny sposób retencję wody. Przy nawalnych deszczach, woda spływa  z terenów wyżej położonych siłą grawitacji po zaasfaltowanych ulicach i nie pozostaje w gruncie.

ŻUŁAWY – NA STYKU WODY I ZIEMI

Warunki naturalne panujące na Żuławach, w istotny sposób mają  wpływ na tą pod wieloma względami szczególną  krainę położoną na styku z wodą. Na Żuławach Elbląskich, nad jeziorem Drużno, istniały wsie, w których zamiast dróg lądowych, istniały jedynie arterie wodne. Jedną z nich była wieś Strechfuss. Niestety wieś  ta już nie istnieje. Istniejące wcześniej budynki po prostu się rozleciały. Jest  też  wiele  budynków, które nie przetrwały do obecnych czasów. Na szczęście są przykłady domów bardzo dobrze utrzymanych, a szczególną perełką jest dom podcieniowy w Żuławkach.  Artykuł ten kończy opowieść o Żuławach Wiślanych.

DUMA GDAŃSKICH FORTYFIKACJI

Twierdza Wisłoujście w Gdańsku, to niezwykły zabytek fortyfikacyjny i  jedyna nowożytna fortyfikacja  morska dawnej Rzeczypospolitej, stanowiąca zespół dzieł budownictwa obronnego. Twierdza ta ukształtowała się w okresie od końca XV wieku do wieku XIX. Jest obiektem obronnym przylegającym do Martwej Wisły, otoczonym własną fosą, który został zbudowany wg. szkoły staro holenderskiej. Dojazd do Twierdzy od strony ul. Stara Twierdza,  stanowi odbudowany nad fosą w 2006 roku (staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku) most zwodzony, nawiązujący do fortecznej konstrukcji drewnianej z końca XIX wieku. W Twierdzy nadal  prowadzone są prace konserwatorskie. Obiekt ten został udostępniony do zwiedzania w czerwcu 1992  roku .

OBYWATEL ŚWIATA Z GDAŃSKA RODEM

Daniel Chodowiecki obywatel świata z Gdańska rodem z polskiej szlachty, hugenota, pruski rysownik i dokumentalista Oświecenia. Do Berlina przybył z konieczności, po bankructwie firmy w której pracował. Stworzył tysiące rysunków  i ponad dwa tysiące rycin, zdobywając uznanie nie tylko z powodu wartości artystycznych, ale także swobody w przedstawianiu psychologii postaci i realiów mieszczańskiego świata. Ukoronowaniem kariery Daniela Chodowieckiego było objęcie w 1797 r. funkcji dyrektora Pruskiej Akademii  Sztuk w Berlinie, którą pełnił do śmierci (1801 r.).

LATARNIE MORSKIE,  CZ. 2

Kontynuacja  informacji o pozostałych 9 Latarniach Morskich istniejących na polskim wybrzeżu Bałtyku. Określone zostały miejscowości, w których te latarnie się znajdują oraz podane są podstawowe informacje, w tym parametry takie jak wysokość, zasięg światła oraz położenie geograficzne.

DLACZEGO INWESTOR WYMAGA UBEZPIECZENIA OC ?

Wyjaśnienie powodów , dla których  ubezpieczenie  wykonawców  od  odpowiedzialności cywilnej, jest wymagalne w postępowaniach publicznych, jako dowód zdolności ekonomicznej i finansowej.

NOWE PRAWO BUDOWLANE, CZ. 6

Kontynuacja omawiania najnowszych zmian w prawie budowlanym.

FOTOZAGADKA I KRZYŻÓWKA

ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA 2021 NA NIEBIESKO

Informacja o nowej inicjatywie Sekretarza Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO),  skierowanej do członków tej organizacji, dotyczącej obchodów w bieżącym roku i w latach następnych Światowego Dnia Morza ‘’na niebiesko’’.  Celem tej inicjatywy było symboliczne podniesienie świadomości o zasadniczym wkładzie żeglugi w światową gospodarkę. Kilka obiektów w Gdyni i w Gdańsku  związanych z morzem, zostało w dniu 30.09.2021 podświetlonych  światłem  niebieskim. Jaki był efekt tych działań, pokazano na dwóch zamieszczonych ilustracjach.


                                    

W imieniu Rady Programowej

Romuald Nietupski