Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Uwaga! Obsługa bezpośrednia w biurze POIIB zawieszona do odwołania. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego.

 •  Drodzy Czytelnicy kwartalnika informujemy, że w najbliższym wydaniu ‘’Pomorskiego Inżyniera’’ PI 1/2021, ukażą się następujące artykuły :

  WYSPA SPICHRZÓW – NOWA WIZYTÓWKA GDAŃSKA

  Wywiad z Wojciechem Ciurzyńskim, prezesem spółki Multibud, realizującej w Konsorcjum ze Spółką Immobel,  Projekt Zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku (Projekt Granaria), inwestycji realizowanej w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

  Teren Wyspy Spichrzów w Gdańsku, z historyczną zabudową zniszczoną w czasie II wojny światowej, położony w reprezentacyjnym miejscu Głównego Miasta,  był przez ponad 70 lat  żywym świadectwem wojennej pożogi, miejscem w którym z uwagi na liczne ruiny i pozostałości dawnej zabudowy, zatrzymał się czas. Ta szczególna inwestycja, związana z zabudową znacznej części  obszaru  północnego cypla Wyspy Spichrzów, realizowana od 2017 roku , ma być zakończona  w 2023 roku. Projekt Granaria realizowany w systemie PPP podczas uroczystej Gali Konkursu na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Profesjonalnych Awards 2020 odbywających się  we Francji, został nagrodzony w kategorii najlepszy Projekt Miejski. Należy podkreślić, że są to  największe Targi  w Europie,  o zasięgu światowym, odwiedzane przez przedstawicieli branży z około 100 krajów Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Ameryki i Afryki. Realizacja ww. inwestycji zmieni ten obszar w wyjątkowo atrakcyjną przestrzeń. Ponadto w latach 2016 – 2019 został zrealizowany przez pomorskiego przedsiębiorcę Zbigniewa Nowaka projekt DEO Plaza, związany z nową zabudową hotelowo – apartamentową zachodniej części północnego cypla Wyspy Spichrzów, nad rzeką Motława.

  PPP, CZYLI PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

  Wywiad z Iwoną Bierut Dyrektorem Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

  Z artykułu można się dowiedzieć na czym polega realizacja inwestycji w systemie  Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jakie są źródła finansowania inwestycji realizowanych w tym systemie, jakie kryteria są brane  pod uwagę przy typowaniu inwestycji do realizacji w systemie PPP,  jakie korzyści  czerpie miasto z ich realizacji, jaki jest tryb wyboru inwestora,  jakie inwestycje zostały dotychczas zrealizowane w Gdańsku, jakie są realizowane i jakie inwestycje są planowane w kolejnych latach ?  

  KOLEJNE INWESTYCJE PORTU LOTNICZEGO

  Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest trzecim, po Warszawie i Krakowie, Portem Lotniczym  pod względem liczby pasażerów w Polsce, korzystających z tego lotniska w skali roku.  Obecny Port Lotniczy w Rębiechowie, który rozpoczął funkcjonowanie  2.05.1974 roku,  w grudniu 2019 roku  świętował wizytę 5 milionowego pasażera w skali roku. Celem rozbudowy lotniska jest podniesienie kategorii operacyjnej lotniska, czyli umożliwienie samolotom  wykonywanie startów i lądowań w jeszcze trudniejszych warunkach niż dotychczas,  przy ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą oraz powiększenie istniejącego terminala T2, o nowe powierzchnie użytkowe. W artykule jest też informacja przypominająca historię gdańskiego lotniska, które istniało wcześniej,  od 1919 roku w Gdańsku Wrzeszczu , na terenie obecnie  istniejących osiedli mieszkaniowych  Zaspa Młyniec i Zaspa Rozstaje oraz al. Jana Pawła II i  funkcjonowało do końca marca 1974 roku.

  KŁADKA NAD KANAŁEM RADUNI – MAŁY BŁĘDNIK                                                                                 

  W artykule została przedstawiona informacja na temat  jednej z najładniejszych kładek istniejących nad Kanałem Raduni, przepływającym przez niewielki skwer przy Targu Rakowym. Kładka ta została wybudowana w 1900 roku i  jest uznawana za perełkę gdańskich obiektów mostowych.  Charakteryzuje się ona bogactwem kutych zdobień, a jej lekkość i harmonia konstrukcji nośnej zachwyca. Jest dziełem sztuki inżynierskiej.

  NIEWYCZERPALNE  ŻRÓDŁA ENERGII, CZ. 3 – ENERGIA WODNA

  Wywiad z prof. dr hab. Mirosławem Miętusem, Zastępcą Dyrektora IMGW PIB

  Tematem artykułu jest energetyka wodna. Praktycznie trudno sobie wyobrazić w obecnych czasach  życie bez energii elektrycznej. Jej brak,  to brak kina,  telewizji, radia, oświetlenia oraz bardzo wielu istotnych udogodnień zależnych od zasilania energetycznego,  z których korzysta człowiek. Instynkt samozachowawczy powinien skłaniać  ludzkość do podejmowania wielu działań chroniących naszą planetę, przed realnymi zagrożeniami dla naszej cywilizacji. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych, oznacza rosnąca emisję do atmosfery dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym, co  w konsekwencji prowadzi  do przyspieszenia niekorzystnych zmian klimatu, zmian realnie  zagrażających egzystencji ludzkości.

  PIWOWAR I GWIAZDY

  Sławny gdańszczanin Jan Heweliusz ur. 29.01.1611 roku,  wybitny astronom, matematyk, konstruktor instrumentów naukowych, browarnik, Rajca Starego Miasta Gdańska.  Jana Heweliusza wspierali koronowani Mecenasi. Jego pracownię odwiedziła królowa Polski Ludwika Maria Gonzaga oraz król Polski Jan Kazimierz. Ten wybitny astronom otrzymywał  ponadto od króla Francji Ludwika XIV roczną pensję wynoszącą 1200 franków, którą  pobierał  przez 8 lat. Jan Heweliusz za swoje osiągnięcia naukowe , został pierwszym w historii zagranicznym członkiem angielskiego Royal  Society  (Towarzystwa Królewskiego). Również król Polski Jan III Sobieski , w czasie pobytu w Gdańsku, przyznał  astronomowi roczną pensję  1000 florenów.

  POGODZIĆ OBIAD Z NABOŻEŃSTWEM

  Wywiad z Bernardem Jesionowskim, starszym kustoszem Muzeum Zamkowego w Malborku. Tematem artykułu jest Państwo Krzyżackie i warownie krzyżackie, które zachowały się  na Pomorzu do obecnych czasów. Zasady wznoszenia tych budowli, ich funkcje i architektura.

   KRAJ UTWORZONY PRZEZ WISŁĘ

  Wywiad z Bernardem Jesionowskim, starszym kustoszem Muzeum Zamkowego w Malborku. Artykuł poświęcony szczególnej krainie, zwanej Żuławami, powstałej w delcie Wisły, której początki sięgają 2500 – 1700 lat p.n.e.  Żuławy Wiślane są najmłodszą krainą geograficzną Polski. Około 400 km2 obszaru Żuław jest położonych poniżej poziomu morza, a około 85% powierzchni Żuław, tworzą żyzne gleby. Charakterystycznym elementem krajobrazu jest gęsta sieć wodna w postaci ponad 3.5 tys. kanałów i około 11 tys. rowów melioracyjnych, płaski teren, niewielka ilość lasów. W następnym wydaniu kwartalnika ‘’Pomorski Inżynier’’, ukaże się druga część artykułu poświęcona osadnictwu na Żuławach.  

  NOWE PRAWO BUDOWLANE , CZ. 3

  Komentarz wykładowcy szkoleń organizowanych przez POIIB Krzysztofa Użarowskiego,  do nowelizacji ustawy Prawo budowlane.

  Romuald Nietupski

  w imieniu Rady Programowej