Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe o Nagrodę Przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Konkurs obejmuje prace inżynierskie i magisterskie obronione w minionym roku kalendarzowym (2015r.) na Wydziałach Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ), Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji (ETI) oraz Elektrotechniki i Automatyki (EiA) Politechniki Gdańskiej. 

 

Zgłoszenia z poszczególnych Wydziałów Politechniki Gdańskiej prosimy składać do 15 kwietnia 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przez Opiekunów prac dyplomowych. Razem ze zgłoszeniem złożyć należy kopię pracy i kopię ocen Opiekunów i Recenzentów.

Prace oceniane będą w 4 kategoriach:

-konstrukcje budowlane i inżynierskie (włącznie z tematyką wyburzeniową),

-inżynieria transportowa (drogi, koleje, mosty),

-instalacje sanitarne,

-instalacje elektryczne i telekomunikacja.

 

Wstępnej kwalifikacji prac dyplomowych dokonają Branżowe Zespoły Kwalifikacyjne. W czerwcu Kapituła konkursu wybierze najlepsze z nich. Nagroda ma formę dyplomu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i nagrody pieniężnej w wysokości 1.500,00 zł.

Nagrody wręczy Przewodniczący Rady POIIB podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

W załączeniu znajduje się regulamin oraz karta zgłoszenia.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa,  nadała 201 uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2015r. przystąpiło 270 osób.

Uroczyste ślubowanie i wręczenie uprawnień odbyło się 11 stycznia 2016 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku. Uprawnienia wręczyli Przewodniczący Rady Pomorskiej OIIB Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Leszek Niedostatkiewicz.

Koniec roku 2015 oznacza koniec prac budowlanych w Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. W przyszłym roku przyjdzie czas na roboty instalacyjne, rozruch systemów i odbiory. Zgodnie z kontraktem, wykonawca -firma OHL ma czas do 21 kwietnia, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Po uzyskaniu pozwolenia tunel przekazany zostanie w ręce Zarządu Dróg i Zieleni, który zdecyduje, kiedy przejadą tamtędy pierwsze samochody.

21 grudnia 2015 r. na placu budowy odbyło się spotkanie inwestora i wykonawcy z dziennikarzami. Wśród gości byli między innymi Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski, Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek i Radni Miasta Gdańska.

fot. POIIB

Rada Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyłączyła się do akcji organizowanej przez Miasto Gdańsk oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, pod hasłem „Każdy może pomóc”.

W związku z tym, 15 grudnia 2015r. podczas świątecznego posiedzenia Rady POIIB, odbyła się dobrowolna zbiórka pieniędzy. Do akcji włączyli się zarówno członkowie Rady jak i pracownicy biura POIIB. „Chcemy w ten sposób sprawić radość dzieciom, których rodziny znajdują się pod opieką MOPR-u mówi Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Oznacza to, że prawdopodobnie nie mają w życiu zbyt wielu powodów do radości”.

Akcja jest anonimowa, bo dziecko nie poznaje swojego darczyńcy, a darczyńca nazwiska dziecka. Pracownicy MOPR-u na podstawie specjalnych ankiet przygotowali listy, które opisują dzieci i mają pomóc podjąć decyzję, jaki prezent kupić, aby spełni marzenie dziecka. Podopiecznie MOPR-u nie wiedzą, że czeka je niespodzianka.  Prezenty trafią do najmłodszych podczas organizowanej dla nich tradycyjnej zabawy choinkowej. To 4 edycja akcji.

17 grudnia w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość podpisania „Porozumienia o Współpracy” pomiędzy Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej, a Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Sygnatariuszami aktu byli Prezes SAPG Ryszard Trykosko i Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Przedmiotem Porozumienia jest koordynacja działań między innymi w zakresie organizacji konferencji i szkoleń oraz realizacja wspólnych inicjatyw zmierzających do wykorzystania potencjału naukowego i organizacyjnego.

 

 

16 grudnia 2015 r. w słupskiej delegaturze Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się świąteczne spotkanie Delegatów na Zjazd Okręgowy. To doskonała okazja na podsumowanie działalności Rady POIIB i świąteczno - noworoczne życzenia.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, 7 grudnia 2015 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku odbyło się spotkanie Delegatów na Zjazd Okręgowy. Gospodarz spotkania, Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz podsumował działalność samorządu w minionym roku oraz złożył przybyłym świąteczne i noworoczne życzenia. 

Ruszyła sesja jesienna egzaminów na uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pisemna część odbyła się w Hali Widowiskowo Sportowej Ergo Arena Gdańsk/Sopot.

W II półroczu 2015 r. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, zorganizowała dla swoich członków 8 szkoleń. Wzięło w nich udział blisko 700 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia dotyczące najnowszych zmian w Prawie budowlanym i ich praktycznych aspektów. Na specjalną prośbę naszych członków odbyły się, aż trzy edycje szkolenia w Gdańsku i jedno w Słupsku. Uczestniczyło w nich pół tysiąca inżynierów i techników budownictwa.

Najważniejsze funkcje biuletynów okręgowych izb, rola mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku inżyniera budownictwa i współpraca z mediami. 6 i 7 listopada 2015 r. w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Programowych OIIB oraz Przewodniczących Rad OIIB. W spotkaniu wziął udział Prezes Rady Krajowej Andrzej R. Dobrucki.

Obrady przedstawicieli Rad Programowych oraz Przewodniczących Rad OIIB w siedzibie Łódzkiej Izby.