Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Czy jest coś co Was zachwyciło, zwróciło szczególną uwagę, albo jest zwyczajnie piękne? Miłośników fotografii, wszystkich którzy patrzą wrażliwym okiem na otaczający ich świat zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.  Podzielcie się chwilami, które zatrzymaliście w kadrze.

fot. Adam Kutny 

 

Podobno najdłuższy na świecie most tekowy. Most U Bein ma aż 1,2 km długości i łączy ze sobą dwa brzegi jeziora Taungthaman. Most ma około 200 lat, a każdego dnia przechodzą nim setkiosób zarówno birmańczyków jak i turystów.

 

Attachments:
Download this file (Zasady foto + oświadczenia.pdf)Zasady foto + oświadczenia.pdf292 kB

Reprezentacja Pomorskiej OIIB,  w „I Ogólnopolskich Mistrzostwach Inżynierów Budownictwa w Rowerowej Jeździe na Orientację”, gościła podczas posiedzenia Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. Mistrzostwa odbyły się w dniach 2 - 4 czerwca 2016 r. w miejscowości Czarna w Bieszczadach k/Ustrzyk Dolnych. Pomorską OIIB reprezentowali: Dorota Dobrocińska, Jarosław Grzymała i Piotr Rosochacki. Za udział i reprezentowanie podziękował uczestnikom Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz, który kibicował i wspierał naszą drużynę podczas zawodów.

 

8 czerwca 2016 r. przed siedzibą Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku stanął ambulans do poboru krwi.  Akcja krwiodawstwa organizowana przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa pod hasłem „Dajmy coś od siebie oddając krew” odbyła się po raz drugi.

Chętne do oddania krwi były 23 osoby, a 14 z nich udało się oddać krew.

Organizując akcję chcemy popularyzować wśród naszych członków krwiodawstwo, które jest doskonałym dowodem ludzkiej solidarności.

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY Z NAMI BYLI I NAS WSPIERALI!

Muzeum II Wojny Światowej zostało powołane i rozpoczęło działalność 1 grudnia 2008 roku. Misją placówki jest stworzenie nowoczesnego muzeum, które będzie opowiadać historię II Wojny Światowej, jako największego kataklizmu XX wieku. Obok funkcji wystawienniczych Muzeum będzie pełnić rolę ośrodka edukacji, kultury i nauki.

Projekt budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku został wybrany w międzynarodowym konkursie architektonicznym. Pierwszą nagrodę zdobyła praca Studia Architektonicznego Kwadrat z Gdyni. 1 września 2012 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod siedzibę Muzeum, które poprzedziły wielomiesięczne prace związane z przygotowaniem terenu oraz prace archeologiczne.

Dla inżynierów budownictwa obiekt stanowi ogromne wyzwanie architektoniczne, technologiczne i organizacyjne. Szefem projektu ze strony inwestora jest  Karol Kalinowski, członek Pomorskiej OIIB. Wspiera go 7 inspektorów nadzoru oraz inżynierowie budowy różnych branż, między innymi: eklektycznej, sanitarnej, hydrotechnicznej.

Otwarcie siedziby Muzeum II Wojny Światowej planowane jest na koniec 2016 r.

Budynek zajmuje powierzchnię około 23 tysięcy m2. Wystawa główna to około 5 tysięcy m2, a tysiąc metrów powierzchni przeznaczono na wystawy czasowe. Wystawa stała została podzielona na 3 bloki narracyjne: „Droga do wojny”, „Groza wojny” i „Długi cień wojny”. Obiekt składa się z 40 metrowej wieży, której każda ze ścian ma inne nachylenie - od 56 do 75 stopni i stanowi 7 kondygnacji.  Większość budynku znajduje się pod ziemią, gdzie na głębokości 14,5 m, jeszcze przed zaleniem stropu umieszczono takie eksponaty jak: czołgi, wagon kolejowy, torpeda oraz zabytkowy fiat.

Postęp prac budowlanych można śledzić na stronie internetowej Muzeum: http://www.muzeum1939.pl/pl/dziennik_budowy

I etap – wykonanie suchego wykopu to koszt 95 mln. zł.

II etap – realizacja budynku wraz z infrastruktura towarzyszącą, instalacjami, wykończeniem, wyposażeniem wraz z układem drogowym to koszt 249 mln. zł.

III etap – wykonanie ekspozycji stałej to 44 ml. zł.

Muzeum II Wojny Światowej w liczbach:

- powierzchnia całkowita wynosi 58 tysięcy m2 (7,5 boiska piłkarskiego),

- kubatura budynku 260 tysięcy m3 (1,7 Bazyliki Mariackiej w Gdańsku),

- 6 tysięcy ton zbrojenia,

- 50 tysięcy ton betonu,

- 100 ton konstrukcji stalowych,

- 200 km kabli instalacji telekomunikacyjnych,

- 13 wind osobowych, 1 towarowa, 3 gastronomiczne.

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

 

Zachęcamy Was do udziału w II edycji akcji krwiodawstwa, której organizatorem jest Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa.

 

 

Attachments:
Download this file (wiosna 2016 - A6_ulotka.pdf)wiosna 2016 - A6_ulotka.pdf793 kB

20 maja br. w Hali Widowiskowo Sportowej Ergo Arena Gdańsk/Sopot odbył się egzamin pisemny na uprawnienia budowlane. Osoby, które zdały część pisemną przystępują do egzaminu ustnego. Sesja wiosenna odbywa się w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy al. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku i potrwa do 3 czerwca. O uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ubiega się 332 osoby.

Egzaminy obejmują 8 specjalności:

- specjalność konstrukcyjno – budowlaną,

- specjalność inżynieryjną drogową,

- specjalność inżynieryjną mostową,

- specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- specjalność inżynieryjną hydrotechniczną,

- specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- specjalność inżynieryjną kolejową.
Do egzaminu na uprawnienia budowlane można przystąpić po odbyciu udokumentowanej praktyki zawodowej, której czas jest uzależniony od stopnia wykształcenia i rodzaju uprawnień, o które kandydat się ubiega.

„Owsianka Team”, „Ptasie Mleczko”, „Byle Samochód Przejechał”, „Papierolodzy”, „Poklejone Nosy” - 39 trzyosobowych drużyn reprezentujących uczelnie techniczne z całej Polski przyjechało na Politechnikę Gdańską, aby wziąć udział w konkursie konstruktorskim „wyKOMBinuj mOst”. Jego 9 edycja odbyła się w dniach 4–6 maja br. Organizatorami wydarzenia są członkowie Koła Naukowego Mechaniki Budowli KoMBo z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Patronat Honorowy nad konkursem objęła Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa.

Pierwszego dnia drużyny przystąpiły do projektowania przęsła mostowego o rozpiętości 100 cm z 8 arkuszy brystolu i 1000 ml kleju polimerowego. Mieli na to 7 godzin. 5 maja odbyła się KOMBOferencja, czyli Ogólnopolska Konferencja Naukowa o tematyce związanej budownictwem i projektowaniem konstrukcji. Trzeciego dnia odbył się finał konkursu „wyKOMBinuj mOst”. Wykonane mosty poddano próbom wytrzymałościowym.

Zwyciężyli Studenci z Koła Naukowego Mostowców Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Drużyna pod nazwą „Magnaci Kleju” wykonała najlżejszą i jednocześnie najmocniejszą konstrukcję z papieru. Most Magnatów Kleju ważył niecałe 1,2 kg i uniósł obciążenie 315 kg (nośność 3150N)! Drugi wynik uzyskał zespół „Mostowiakowie” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ich most ważył 351 g, a testy obciążeniowe dały wynik 24,2 kg. Trzecie miejsce zdobyła drużyna „Owsianka Team” także ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Skonstruowali most, którego masa wynosiła 454 g, o nośności 360 N (36 kg).

Wygrały konstrukcje, które uzyskały największy współczynnik przeniesionej siły do kwadratu masy.

Pomorską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował podczas wręczenia nagród wiceprzewodniczący Rady POIIB prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.

Jak powstawał Tunel drogowy pod Martwą Wisłą w Gdańsku? Jakim wyzwaniem jego budowa była dla zespołu naukowego, projektowego i dla wykonawcy. Jaki jest wpływ inwestycji infrastrukturalnych na wzrost konkurencyjności regionu pomorskiego? 

Po raz czwarty Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa współorganizowała wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz  Spółką Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. sympozjum naukowe poświęconego budowie Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku – jednej z najważniejszych inwestycji w Polsce.

Spotkanie odbyło się 22 kwietnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO i poprzedziło oficjalne otwarcie pierwszego w Polsce tunelu samochodowego pod wodą, drążonego metodą TBM.  Uczestniczyło w nim ponad 600 osób: członków Izb Okręgowych z całego kraju, a także studentów budownictwa, między innymi z Wrocławia, Szczecina, Torunia, Krakowa, Bydgoszczy, Białegostoku i Koszalina.

Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 16 kwietnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. Na 122 zaproszonych delegatów w obradach wzięło udział 75. Komisja Mandatowa uznała Zjazd za prawomocny. W okresie sprawozdawczym Rada Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa działała w składzie 30-osobowym. W okresie sprawozdawczym skład Rady nie uległ zmianie. W 2015 r. odbyło się 6 posiedzeń Rady oraz 8 posiedzeń Prezydium. Członkowie Rady odbyli również szereg spotkań, w celu omówienia spraw wymagających niezwłocznego załatwienia.

W ramach Rady pracowało 8 zespołów tematycznych:

  • Zespół ds. Szkoleń,
  • Zespół ds. Integracji i Promocji,    
  • Zespół ds. Legislacji,
  • Zespół ds. Samopomocy Koleżeńskiej,
  • Zespół ds. Zakupów,
  • Zespół ds. Odznaczeń,
  • Rada Programowa Kwartalnika „Pomorski Inżynier”,           
  • Zespół ds. Przygotowania Obchodów Dnia Budowlanych.  

W okresie sprawozdawczym Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa zrealizowała założone zadania statutowe, a rok obrachunkowy zamknęła dodatnim wynikiem finansowym, uzyskując przy tym pozytywną opinię biegłego rewidenta. Sprawozdanie z działalności Rady przedstawione podczas Zjazdu Sprawozdawczego zostało przyjęte przez delegatów bez zastrzeżeń. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Radzie Pomorskiej Izby za 2015 rok.

 

7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Pomorskiej OIIB, przy al. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku odbyło się spotkanie konsultacyjne członków Rady oraz Organów Pomorskiej OIIB z Wojewódzkim i Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego z terenu województwa pomorskiego.

Podczas spotkania omówiono i określono obszary współpracy pomiędzy Pomorską Izbą Inżynierów Budownictwa, a organami nadzoru budowlanego, a także sprawy szczegółowe, dotyczące przede wszystkim kwestii odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Grzegorz Stosik ocenił współpracę z POIIB jako bardzo dobrą i podkreślił potrzebę wymiany poglądów w odniesieniu do stosowania przepisów Prawa budowlanego.

Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz zadeklarował zacieśnienie współpracy Izby, zwłaszcza Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej POIIB z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego, zaznaczając przy tym, że błędy jednostek nie mogą rzutować na wizerunek całego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Bliska współpraca ma temu zapobiegać.

Zarówno przedstawiciele POIIB jak i organów nadzoru budowlanego podkreślali wagę właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez członków Izby. Spotkania konsultacyjne członków Pomorskiej OIIB z organami nadzoru budowlanego naszego województwa będą kontynuowane.