Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

11 październik 2016 przed siedzibą Pomorskiej OIIB w Gdańsku zaparkował mobilny ambulans do poboru krwi.  Akcję krwiodawstwa pod hasłem „Dajmy coś od siebie oddając krew”, organizowaną przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa zorganizowaliśmy już po raz trzeci.

 

Organizując akcję krwiodawstwa chcemy pokazywać, że nie jesteśmy obojętni - mówi Przewodniczący Pomorskiej OIIB Franciszek Rogowicz. - Warto zaznaczyć, że inicjatywa znajduje pozytywny oddźwięk wśród członków naszego samorządu. Cześć z osób właśnie podczas akcji organizowanej przez Pomorską Izbę krew oddała po raz pierwszy w życiu i deklaruje, że będzie z nami kolejnym razem.

 

Do ambulansu zgłosiło się 25 osób, 14 z nich zakwalifikowało się i oddało krew. DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ ODDANĄ KROPLĘ! DZIĘKUJEMY ZA CHĘĆ POMOCY TAKŻE TYM, KTÓRZY NIE ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI!

fot. POIIB

Silna reprezentacja firmy Budimex S.A.

Po raz drugi wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepsze prace dyplomowe wykonane na Politechnice Gdańskiej, których fundatorem jest Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa. Wręczenie obyło się 22 września 2016 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG oraz 23 września 2016 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG, podczas uroczystych inauguracji roku akademickiego 2016/2017. Dyplomy, czeki symbolizujące finansowy wymiar nagród oraz zaproszenia na Dzień Budowlanych wręczył Laureatom konkursu Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Na inauguracji Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Pomorską Izbę reprezentował prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB.

Kapituła konkursu w dniu 29 czerwca 2016 r. przyznała  4 nagrody główne i 4 wyróżnienia, w tym 2 pracom wspólnym. Prace dyplomowe nagrodzono w 4 branżach: konstrukcje budowlane i inżynierskie, inżynieria transportowa, instalacje sanitarne oraz w branży elektryka i telekomunikacja.

Już dziś zachęcamy do udziału  w kolejnej edycji konkursu. Prace obronione w roku poprzedzającym rok, w którym przyznawana jest nagroda należy składać od 1 marca do 15 kwietnia w dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Szczegółowe wyniki pracy Kapituły konkursu znajdują się tutaj:

http://www.pom.piib.org.pl/wiadomosci/570-kapitula-konkursu-przyznala-nagrody-i-wyroznienia-2.html

Budowa S-7 Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo:

Wartość projektu: 1.281.621.029,61 zł. netto.

Czas realizacji: październik 2015 r. – październik 2018 r.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Wykonawca: Budimex S.A.

 

Teren Żuław, przez który na tym odcinku przebiega droga S-7 jest najbardziej wymagającym ze względu na konieczność jego wzmocnienia mówi Kamil Czyżewski – Dyrektor Kontraktu. Zastosowaliśmy kilka technologii wzmocnienia: wymianę gruntu, wymianę gruntów słabonośnych z dodatkowym etapem przeciążenia nasypem, dreny prefabrykowane z nasypem przeciążającym, materac z keramzytu, żelbetowe pale formowane w gruncie metodą przemieszczeniową zwieńczone oczepami żelbetowymi, kolumny betonowo - żwirowe formowane w gruncie metodą wibrowymiany i  wzmocnienie powierzchniowe warstwą materaca geosyntetycznego.

Największa powierzchnia zostanie wzmocniona za pomocą drenów prefabrykowanych. Przewidziano 6.000.000mb drenów, które  dodatkowo pozostaną pod nasypem przeciążeniowym przez okres konsolidacji podłoża (około 6 miesięcy). Warto wspomnieć też o technologii pali przemieszczeniowych i kolumn żwirowo -betonowych , których łączna długość ma wynosić. 1250km pali. Na budowie, przy wykonywaniu tych pali pracuje 8 palownic.  Jedna maszyna potrzebowała by do wykonania tego zadania 5 lat.  To są ilości, z którymi w swojej karierze zawodowej nie będę miał już do czynienia mówił Kamil Czyżewski.

Do wykonania różnego rodzaju nasypów trzeba było dostarczyć na budowę S-7, bagatela 11 000 000 ton materiałów sypkich. To olbrzymie wyzwanie logistyczne – podkreśla Kamil Czyżewski. Z jednej strony dowiezienie go na budowę, a z drugiej przewożenie materiału z miejsca na miejsce już na samej budowie. 

Jednym z pierwszych wyzwań, którego musieli podjąć się inżynierowie na budowie S-7 było wzmocnienie drogi pod linią o napięciu 400kV. Jest to najwyższe napięcie dla czynnej linii energetycznej w Polsce. Jak mówił Dyrektor Kontraktu - Kamil Czyżewski wyłączenie tego rodzaju linii jest planowane z  rocznym wyprzedzeniem. W grę wchodził teren wielkości boiska piłkarskiego. Wzmocnienie zostało wykonane za pomocą pali przemieszczeniowych i kolumn betonowo żwirowych w ciągu 2 weekendów, bo na tyle operator wstrzymywał przesył energii. W tym czasie 4 palownice pracowały 24h/dobę.

Droga S-7 na odcinku Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo, to także 26 obiektów mostowych jak wiadukty drogowe, przepusty dla zwierząt, przejście podziemne dla pieszych czy most autostradowy nad rzeką Nogat mówi Jacek Szymański Z-ca Dyrektora Kontraktu ds. Mostów. Przeprawa przez rzekę Nogat, w miejscowości Jazowa to konstrukcja skrzynkowa o 2 jezdniach po 600 mb., 13 przęseł, których długość wynosi 598,1m, 14 podpór, w tym 2 w nurcie.  Budowa ustroju nośnego mostu nad Nogatem będzie się odbywać się w cyklu tygodniowym dodaje Jacek Szymański: środa - betonowanie koryta, piątek – betonowanie stropu, poniedziałek – sprężenie i wysuw elementu około 30 m. Realizacyjnym wyzwaniem była zamiana pali z wielkich średnic na prefabrykaty, pokonanie nurtu i ułożenie schematu działania.

Sławomir Rytlewski – kierownik Projektu z oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  podkreśla znaczenie współpracy Inwestora i Wykonawcy z mieszkańcami miejscowości, przez które przebiega budowa drogi. W tym przypadku najbardziej uciążliwe dla mieszkańców okolicznych miejscowości jest palowanie. Co robimy? Od samego początku regularnie spotykamy się z mieszkańcami. Dzięki temu udaje nam się wypracowywać kompromisy. Ustalamy wspólnie zasady pracy w weekendy, czy godziny pracy w tygodniu, szanując sugestie i prośby drugiej strony. Informujemy mieszkańców na bieżąco o przebiegu prac. Naprawdę warto – mówi Sławomir Rytlewski.

 

Budowę drogi S-7 na odcinku Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo nadzorują:

Długoszek Jakub - Dyrektor Rejonu,

Czyżewski Kamil - Dyrektor Kontraktu,

Szymański Jacek - Z-ca Dyrektora Kontraktu ds. Mostów,

Sumiła Piotr - Kierownik budowy,

Rytlewska Wanda - Kierownik działu technicznego.

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

 

Przed nami III edycja akcji krwiodawstwa „Dajmy coś od siebie oddając krew” organizowana przez Pomorską OIIB. 

Ambulans do poboru krwi będzie stał przed siedzibą Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przy al. Rzeczypospolitej 4 w Gdańsku, 11 października (wtorek) 2016 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

W załączniku zamieściliśmy ulotkę. Zachęcamy do jej drukowania i umieszczania w Państwa miejscach pracy, udostępniania na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

 

W siedzibie Izby można odebrać plakat promujący naszą akcję. Zapraszamy!

Razem zadbajmy o to, by było nas jak najwięcej! To ma ogromne znaczenie.

 

fot. POIIB

Ponad 700 osób, członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wzięło udział w szkoleniach, które odbyły się w siedzibie Izby w Gdańsku i Słupsku. W I półroczu 2016 r. odbyło się 12 szkoleń – 3 z nich na prośbę członków Izby dotyczyły zmian w Prawie budowlanym po 1 stycznia 2016r.

29 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018.

W wyniku prac Zespołów Kwalifikacyjnych poszczególnych branż oraz Kapituły Nagrody przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Branża: instalacje elektryczne i telekomunikacja:

- nagroda główna dla pracy Macieja Jaskulskiego, pt. „Stanowisko dydaktyczne do wspomagania zajęć z przedmiotu systemy informacji geograficznej w elektroenergetyce”, której Promotorem jest dr inż. Andrzej Augusiak,

- wyróżnienie dla pracy zbiorowej Macieja Wilińskiego i Rafała Świerczyńskiego, pt. „Założenia i wytyczne do budowy systemu informacji geograficznej (GIS) dystrybucyjnych sieci energetycznych Politechniki Gdańskiej”, którego Promotorem jest dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG.

Branża: inżynieria transportowa:

- nagroda główna dla pracy Patrycji Piętki, pt. „Analiza statyczno-dynamiczna sprężonej estakady tramwajowej”, której Promotorem jest mgr inż. Maciej Malinowski,

- wyróżnienie dla pracy Karoliny Dyczko, pt. „Zarządzanie utrzymaniem nawierzchni”, którego Promotorem jest dr inż. Bohdan Dołżycki.

Branża: instalacje sanitarne:

- nagroda główna dla pracy zbiorowej Marcina Chyły i Michała Witkowskiego, pt. „Projekt kanalizacji deszczowej terminala kontenerowego w Gdańsku”, której Promotorem jest prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski,

- wyróżnienie dla pracy Martyny Magdaleny Konopińskiej, pt. „Koncepcja modernizacji kolektora sanitarnego „Morena” na odcinku Kokoszki – przepompownia ścieków Motława wraz z uwzględnieniem trendu rozwojowego miasta Gdańska i gmin sąsiednich”, której Promotorem jest dr inż. Sylwia Fudala-Książek.

Branża: konstrukcje budowlane i inżynierskie:

- nagroda główna dla pracy Macieja Tomasza Solarczyka, pt. „Olimpijski tor kolarski (welodrom) przykryty dachem wiszącym (z analizą cięgna nieodkształcalnego i odkształcalnego)”, której promotorem jest dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka – Godycka,

- wyróżnienie dla pracy Przemysława Kluski, pt. „Analizy obliczeniowe wzmocnienia podłoża gruntowego sztywnymi kolumnami”, której Promotorem jest dr hab. inż. Adam Krasiński.

 

Wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego właściwych Wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Laureatom gratulujemy!

 

Do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2016 r. przystąpiło 330 osób, 244 z nich zdały egzamin pisemny oraz ustny i tym samym uzyskały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Uroczyste ślubowanie i wręczenie uprawnień odbyło się 28 czerwca 2016 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku. Decyzje wręczył Przewodniczący Rady Pomorskiej OIIB Franciszek Rogowicz oraz Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB dr Marek Wesołowski . Zaproszenie na uroczystość przyjęli prof. dr hab. inż. Ireneusz Kreja – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – Dziekan elekt WILiŚ PG.

 

Egzaminy na uprawienia budowlane zdawano w 8 specjalnościach:

- specjalność konstrukcyjno-budowlana  - na 152 zdających egzamin zdało 101 (66%),

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  - na 58 zdających egzamin zdało 41 (70%),

- specjalność inżynieryjna hydrotechniczna - na 10 zdających egzamin zdało 9 (90%),

- specjalność inżynieryjna mostowa - na 18 zdających egzamin zdało 18 (83%),

- specjalność inżynieryjna drogowa - na 27 zdających egzamin zdało 25 (92%),

- specjalność inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane) - na 17 zdających egzamin zdało 16 (94%),

- specjalność telekomunikacyjna - na 2 zdających egzamin zdało 1 (50%),

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- na 46 zdających egzamin zdało 36 (78%).

 

Uprawnienia budowlane pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowiskach kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta.

Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzane jest przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa dwa razy w roku. Sesja jesienna 2016 r. rozpocznie się 18 listopada egzaminem pisemnym we wszystkich izbach okręgowych w kraju.

 

 

27 czerwca 2016 r. odwiedziliśmy budowę kompleksu biurowego TENSOR w Gdyni. W wycieczce technicznej wzięło udział 20 osób, członków Pomorskiej OIIB. Obiekty położone są przy ul. Łużyckiej 8 w Gdyni Redłowie, pomiędzy Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia, a Stadionem Miejskim. Inwestycja zaczęła się od wyburzenia istniejących wcześniej na tym terenie hal, biur i warsztatów. Dopiero wówczas przystąpiono do realizacji zespołu 3 nowoczesnych biurowców o nazwie TENSOR, który realizuje EURO STYL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

Nazwa Tensor nawiązuje do zespołu wektorów X Y Z – mówi Robert Bałdyga – kierownik robót. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w elementach wykończenia wnętrz takich jak: balustrady, lada recepcyjna, układ oświetlenia w holu głównym czy panele kompozytowe na elewacji. Podobnie kształt terenów zielonych zagospodarowany jest w formie wektorowej. Wewnątrz budynków zastosowane zostały podniesione podłogi, aby pod nimi przeprowadzić wszystkie instalacje elektryczne - dodaje Robert Bałdyga. Podwieszone sufity kryją instalacje wentylacji i klimatyzacji oraz instalację zasilającą klimakonwektory.

Do budowy kompleksu biurowego Tensor zastosowano technologię żelbetową.

Konstrukcja i trzon budynków jest żelbetowy mówi Paweł Jeliński – kierownik robót. Dokoła trzonu postawione zostały słupy, na których wspierają się podciągi i strop. Podczas realizacji stanu surowego budynku Z zastosowany został system szalunków stolikowych. System ten zapewnia bezpieczeństwo oraz łatwość montażu, która wpływa bezpośrednio na duże tempo realizacji.

Pod budynkami zapewniono miejsca postojowe zarówno dla zmotoryzowanych jak i rowerzystów.

Kompleks posiada podziemne hale garażowe mówi Joanna Gdaniec – inżynier budowy. Zorganizowaliśmy również kilkadziesiąt krytych miejsc postojowych dla rowerów i motocykli, stacje napraw oraz kompleksowe zaplecze dla miłośników dwóch kółek.

Zastosowane rozwiązania oraz technologie wzbudzały dużą ciekawość koleżanek i kolegów inżynierów, którzy skorzystali z gościnności wykonawcy inwestycji.

Największe zainteresowanie i najwięcej pytań dotyczy oczywiście niestandardowych systemów mówił Radosław Serocki - dyrektor kontraktu. To system dostarczający ciepło i chłód do pomieszczeń. Korzystamy z miejskiej elektrociepłowni, bo to najtańsze źródło ciepła. Następnie ciepło podawane jest na poszczególne powierzchnie przed klimakonwektory. Ilość grzejników jest minimalna i dotyczy pomieszczeń technicznych. W ten sposób również chłodzone są pomieszczenia – dodaje Radosław Serocki. Woda lodowa wytwarzana jest w agregatach na dachu budynku i podawana za pośrednictwem klimakonwektorów. Należy wspomnieć, że obiekt jest bezpieczny energetycznie na sytuację tzw. blackoutu. Urządzenia podłączone są do zewnętrznych agregatów prądotwórczych. W budynkach zastosowano fasady, których szkło odbija promienie słoneczne.

Do końca realizacji inwestycji pozostał niespełna rok.

Budynki X i Y posiadają pozwolenia na użytkowanie, pracują w nich już pierwsi Najemcy, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku Z zaplanowane jest na koniec kwietnia 2017 roku mówi Marcin Pacek - kierownik kontraktu. Powierzchnia wynajmu kompleksu wynosi około 20 tysięcy m2

 

Prawidłowe wykonanie kompleksu biurowego TENSOR w Gdyni nadzorują:

Piotr Osojca - vice prezes

Radosław Serocki - dyrektor kontraktu

Marcin Pacek - kierownik kontraktu

Joanna Gdaniec - inżynier budowy

Paweł Jeliński - kierownik robót

Robert Bałdyga - kierownik robót

Wojciech Płaszko-Tyndzik - inspektor nadzoru robót sanitarnych

Estera Szewczak - Świgoń - kierownik robót

 

Od prawej: Marcin Pacek, Joanna Gdaniec, Paweł Jeliński, Robert Bałdyga.

fot. POIIB

Jak spędzacie czas, kiedy już zamkniecie drzwi biura, lub zatrzaśniecie bramę na budowie? W jaki sposób odpoczywacie od pracowitej codzienności i stresu?

 

Może jesteście mistrzami strzelectwa, albo wschodnich sztuk walki? A może w Waszym garażu powstają dzieła sztuki, czy wynalazki, którymi chcecie zaskoczyć świat? Może posiadacie największą kolekcję zabytkowych narzędzi… Tańczycie, gracie, albo śpiewacie. Cokolwiek to jest, pochwalcie się swoimi pasjami i sukcesami na łamach Pomorskiego Inżyniera w ramach cyklu INŻYNIER PO GODZINACH.

 

Napiszcie krótko o sobie i swojej pasji. Z największymi pasjonatami na pewno się skontaktujemy. Zgłaszajcie siebie, albo swoich bliskich czy przyjaciół. Na zgłoszenia czekamy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czy jest coś co Was zachwyciło, zwróciło szczególną uwagę, albo jest zwyczajnie piękne? Miłośników fotografii, wszystkich którzy patrzą wrażliwym okiem na otaczający ich świat zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.  Podzielcie się chwilami, które zatrzymaliście w kadrze.

fot. Adam Kutny 

 

Podobno najdłuższy na świecie most tekowy. Most U Bein ma aż 1,2 km długości i łączy ze sobą dwa brzegi jeziora Taungthaman. Most ma około 200 lat, a każdego dnia przechodzą nim setkiosób zarówno birmańczyków jak i turystów.

 

Attachments:
Download this file (Zasady foto + oświadczenia.pdf)Zasady foto + oświadczenia.pdf292 kB