Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Regulamin

Nasza siedziba

Koniec roku 2015 oznacza koniec prac budowlanych w Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. W przyszłym roku przyjdzie czas na roboty instalacyjne, rozruch systemów i odbiory. Zgodnie z kontraktem, wykonawca -firma OHL ma czas do 21 kwietnia, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Po uzyskaniu pozwolenia tunel przekazany zostanie w ręce Zarządu Dróg i Zieleni, który zdecyduje, kiedy przejadą tamtędy pierwsze samochody.

21 grudnia 2015 r. na placu budowy odbyło się spotkanie inwestora i wykonawcy z dziennikarzami. Wśród gości byli między innymi Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski, Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek i Radni Miasta Gdańska.

fot. POIIB

Rada Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyłączyła się do akcji organizowanej przez Miasto Gdańsk oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, pod hasłem „Każdy może pomóc”.

W związku z tym, 15 grudnia 2015r. podczas świątecznego posiedzenia Rady POIIB, odbyła się dobrowolna zbiórka pieniędzy. Do akcji włączyli się zarówno członkowie Rady jak i pracownicy biura POIIB. „Chcemy w ten sposób sprawić radość dzieciom, których rodziny znajdują się pod opieką MOPR-u mówi Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Oznacza to, że prawdopodobnie nie mają w życiu zbyt wielu powodów do radości”.

Akcja jest anonimowa, bo dziecko nie poznaje swojego darczyńcy, a darczyńca nazwiska dziecka. Pracownicy MOPR-u na podstawie specjalnych ankiet przygotowali listy, które opisują dzieci i mają pomóc podjąć decyzję, jaki prezent kupić, aby spełni marzenie dziecka. Podopiecznie MOPR-u nie wiedzą, że czeka je niespodzianka.  Prezenty trafią do najmłodszych podczas organizowanej dla nich tradycyjnej zabawy choinkowej. To 4 edycja akcji.

17 grudnia w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość podpisania „Porozumienia o Współpracy” pomiędzy Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej, a Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Sygnatariuszami aktu byli Prezes SAPG Ryszard Trykosko i Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Przedmiotem Porozumienia jest koordynacja działań między innymi w zakresie organizacji konferencji i szkoleń oraz realizacja wspólnych inicjatyw zmierzających do wykorzystania potencjału naukowego i organizacyjnego.

 

 

16 grudnia 2015 r. w słupskiej delegaturze Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się świąteczne spotkanie Delegatów na Zjazd Okręgowy. To doskonała okazja na podsumowanie działalności Rady POIIB i świąteczno - noworoczne życzenia.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, 7 grudnia 2015 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku odbyło się spotkanie Delegatów na Zjazd Okręgowy. Gospodarz spotkania, Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz podsumował działalność samorządu w minionym roku oraz złożył przybyłym świąteczne i noworoczne życzenia. 

Ruszyła sesja jesienna egzaminów na uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pisemna część odbyła się w Hali Widowiskowo Sportowej Ergo Arena Gdańsk/Sopot.

W II półroczu 2015 r. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, zorganizowała dla swoich członków 8 szkoleń. Wzięło w nich udział blisko 700 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia dotyczące najnowszych zmian w Prawie budowlanym i ich praktycznych aspektów. Na specjalną prośbę naszych członków odbyły się, aż trzy edycje szkolenia w Gdańsku i jedno w Słupsku. Uczestniczyło w nich pół tysiąca inżynierów i techników budownictwa.

Najważniejsze funkcje biuletynów okręgowych izb, rola mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku inżyniera budownictwa i współpraca z mediami. 6 i 7 listopada 2015 r. w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Programowych OIIB oraz Przewodniczących Rad OIIB. W spotkaniu wziął udział Prezes Rady Krajowej Andrzej R. Dobrucki.

Obrady przedstawicieli Rad Programowych oraz Przewodniczących Rad OIIB w siedzibie Łódzkiej Izby.

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa Franciszka Rogowicza w siedzibie POIIB odbyło się I SPOTKANIE EKSPERTÓW W DZIEDZINIE TRANSPORTU. Przedmiotem cyklu spotkań ma być „Rozwój systemu transportowego obszaru metropolitalnego”.

Tematem pierwszego spotkania była Rama drogowa Gdańska.  Do dyskusji zaproszeni zostali eksperci w dziedzinie transportu: przedstawiciele WILiŚ PG z Katedry Inżynierii Drogowej, organizacji budowlanych, biur projektów oraz jednostek organizacyjnych i budżetowych Miasta Gdańska. Na wstępie szczegółowo omówiono problemy rozwoju systemu transportowego miasta, rolę Ramy drogowej oraz koncepcję jej ostatnich odcinków.

Efektem I SPOTKANIA EKSPERTÓW W DZIEDZINIE TRANSPORTU jest wspólne stanowisko dotyczące koncepcji, roli i kierunków rozwoju systemu transportowego Miasta Gdańska. 

Treść opinii oraz agenda spotkania znajdują się w załączniku.

 

Obszar Garnizonu to ponad 20 hektarów w kwartale ulic: Szymanowskiego, Chrzanowskiego, Słowackiego i Al. Grunwaldzkiej. Prace na tym terenie rozpoczęły się w 2006 roku.

Pod koniec XIX wieku stacjonowały tu jednostki wojsk pruskich. Obiekty stanowiły koszary dla formacji 1 i 2 Pułku Huzarów Straży Przybocznej Cesarza Wilhelma II, zwanych też Czarnymi Huzarami. W 1925 roku miejsce huzarów zajęły jednostki Policji Ochrony Wolnego Miasta Gdańska, która funkcjonowała tu do zakończenia II Wojny Światowej. Po 1945 teren na ponad 50 lat przejęty został przez Ludowe Wojsko Polskie. Na przełomie wieków teren przeznaczono na sprzedaż i tak trafił w ręce Grupy Inwestycyjnej HOSSA S.A. Dziś obiekty pokoszarowe zyskują nowe funkcje. Cześć z nich objętych ochrona konserwatorską przeszła już rewitalizację i pełni funkcję usługowo-biurową. Na przyległych terenach powstają nowe obiekty.

 

NIEWYBUCHY, STARE GAZETY I OGROMNA RÓŻNORODNOŚĆ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

To inwestycja pełna wyzwań i niespodzianek – mówi Rafał Jóźwik – kierownik budowy. Budynki, które rewitalizowaliśmy nie miały kompletnej dokumentacji technicznej, albo nie miały jej wcale. Tworzyliśmy ją sami na podstawie inwentaryzacji. W trakcie prac budowlanych odkrywaliśmy przeróbki, które były wykonywane przez dziesięciolecia. Kilka razy do roku znajdujemy stare gazety, albo natrafiamy na niewybuchy. Decyzje o rozwiązaniach konstrukcyjnych często podejmujemy na bieżąco. Garnizon to też wyjątkowa okazja dla nas inżynierów na doświadczanie technologii budownictwa sprzed wielu latStaramy się jak najmniej ingerować w strukturę zabytkowych budynków zachowując przy tym część historycznych elementów wyposażenia, które umieszczamy w nowo wybudowanych wnętrzach. Staramy się zachować stary drzewostan, który specjalnie zabezpieczamy palami na czas budowy. Garnizon to także ogromna różnorodność materiałów, z którymi pracujemy”.

Łącznie przy realizacji inwestycji Garnizon Gdańsk pracuje każdego dnia około 400 osób.