Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

19 września 2017 roku odbyła się V edycja Akcji Krwiodawstwa „Dajmy coś od siebie, oddając krew”, organizowana przez POIIB. Chętnych nie brakowało. Do oddania krwi zarejestrowało się 29 osób, z których aż 27 zostało zakwalifikowanych (4 kobiety i 23 mężczyzn). Łącznie, tego dnia, oddano 12 l i 150 ml krwi.

 

Udział w akcji wzięli członkowie Izby, członkowie Rady POIIB i członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Po raz kolejny nie byli obojętni inżynierowie budowy S-7 Nowy Dwór Gdański z firmy BUDIMEX S.A. oraz budowy Forum Gdańsk. Akcja wzbudziła również ogromne zainteresowanie wśród okolicznych mieszkańców.

 

Są Państwo niesamowici. Sprawy personel RCKiK nie miał ani chwili wytchnienia.

Wzorem lat poprzednich, udowodnili Państwo, że kierują się odruchem serca. DZIĘKUJEMY!

 

W sesji wiosennej 2017 r. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uzyskało 223 inżynierów budownictwa. Egzamin pisemny oraz egzaminy ustne odbywały się od 19 do 31 maja 2017 r. Przystąpiło do nich łącznie 325 osób. Uroczyste ślubowanie i wręczenie decyzji odbyło się 3 lipca 2017 r.  o godzinie 13.00 w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy al. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku.

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński, Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Marek Wesołowski.

 

Uprawnienia budowlane wręczone zostaną w 8 specjalnościach:

- specjalność konstrukcyjno-budowlana  - na 128 zdających egzamin zdało 92 (71,88%),

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  - na 47 zdających egzamin zdało 47 (100%),

- specjalność inżynieryjna hydrotechniczna - na 5 zdających egzamin zdało 5 (100%),

- specjalność inżynieryjna mostowa - na 14 zdających egzamin zdało 7 (50%),

- specjalność inżynieryjna drogowa - na 19 zdających egzamin zdało 18 (94,74%),

- specjalność inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane) - na 5 zdających egzamin zdało 5 (100%), SRK - na 1 zdającego egzamin zdał 1 (100%),

- specjalność telekomunikacyjna - na 2 zdających egzamin zdało 2 (100%)

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych - na 52 zdających egzamin zdało 46 (88,46%).

 

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są przez samorząd zawodowy dwa razy w roku. Uzyskanie uprawnień gwarantuje, że funkcje na stanowiskach kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta podejmują osoby kompetentne, co ma wpływ na jakość wykonywanych usług. Jako izba dbamy o kwalifikacje inżynierów budownictwa i wysoki poziom etyczny członków naszego samorządu zawodowego.

28 czerwca 2017 r. w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018. W wyniku prac Zespołów Kwalifikacyjnych poszczególnych branż oraz Kapituły Nagrody przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: 

 

Branża: inżynieria transportowa

  1. Iwona Szczepańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA),

„Wpływ dodatków do obniżania temperatury produkcji w mieszankach z destruktem asfaltowym” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Marcin Stienss. 

  1. Karolina Lisowska i Dominika Łudzik, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE),

„Analiza porównawcza kosztów budowy i eksploatacji drogi ekspresowej w technologii asfaltowej i betonowej” (praca magisterska), Promotor:  dr inż. Piotr Jaskuła.

 

Branża: konstrukcje budowlane i inżynierskie

  1. Diana Maciejczyk, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA),

„Analiza numeryczna zmian temperatury dojrzewającego betonu w programie Abaqus” (praca magisterska),  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Bobiński.

  1. Marta Wiśniowska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE),

„Ścinanie w belkach żelbetowych i sprężonych – próba porównania różnych podejść obliczeniowych” (praca magisterska), Promotor: dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka – Godycka.

 

Branża: instalacje sanitarne

  1. Wioleta Szultka i Aleksandra Zelma, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE),

„Eksperymentalna analiza wartości współczynników oporów lokalnych przy przepływie przez trójnik dla wybranych systemów  rur wielowarstwowych” (praca inżynierska),  Promotor: dr inż. Katarzyna Weinerowska-Bords.

 

Nagrody Głównej nie przyznano.

 

Branża: instalacje elektryczne i telekomunikacja

  1. Marcin Skibowski i Robert Przystalski, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG (NAGRODA GŁÓWNA),

„Projekt i budowa mobilnego, podwodnego robota inspekcyjnego” (praca magisterska), Promotor: dr hab. inż. Jarosław Guziński prof. nadzw. PG.

  1. Maciej Kujawski, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (WYRÓŻNIENIE),

„Analiza rozwiązań sieci o zasięgu globalnym bazującej na standardzie Ethernet” (praca magisterska), Promotor: dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek.

 

Wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na poszczególnych Wydziałach Politechniki Gdańskiej.

Laureatom gratulujemy!

W I półroczu 2017 r. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, zorganizowała w Gdańsku i Słupsku 14 szkoleń. Wzięło w nich udział 900 osób – członków POIIB. 

Uzyskanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest ich celem. Po ukończeniu studiów, odbyciu odpowiedniej praktyki przyszedł czas na kolejny krok w karierze zawodowej. 19 maja 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej Ergo Arena Gdańsk/Sopot odbyła się część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakwalifikowało się do niej 333 kandydatów w 9 specjalnościach:

 

- specjalności konstrukcyjno – budowlanej 158 osób,

- specjalności inżynieryjnej drogowej 22 osoby,

- specjalności inżynieryjnej mostowej 17 osób,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 59 osób,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 60 osób,

- specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 5 osób,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 4 osoby,

- specjalności inżynieryjnej kolejowej (w zakresie sterowania ruchem kolejowym) 1 osoba,

- specjalności inżynieryjnej kolejowej (w zakresie kolejowych obiektów budowlanych) 7 osób.

 

Egzaminy ustne odbywają się w dniach od 20 do 31 maja 2017 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy al. Rzeczypospolitej 4 w Gdańsku.

Zdającym życzymy powodzenia!

15 maja 2017 r. odbyła się IV edycja akcji krwiodawstwa „Dajmy coś od siebie oddając krew” organizowana przez Pomorską OIIB. Ekipa ambulansu, który zaparkował przed siedzibą Izby w Gdańsku nie miała chwili wytchnienia. Przez 4 godziny do mobilnej stacji krwiodawstwa zgłosiło się 35 osób (13 kobiet i 22 mężczyzn). Do oddania krwi zakwalifikowanych zostało 26 osób, które oddały 11 litrów i 700 ml. bezcennego leku. To dwa razy więcej niż podczas poprzednich edycji. Możemy wiec mówić o naszym wspólnym sukcesie!

 

Udział w akcji wzięli inżynierowie budownictwa zrzeszeni w Pomorskiej Izbie, członkowie Rady POIIB, pracownicy pobliskich firm oraz mieszkańcy. Zorganizowane grupy inżynierów przejechały z budowy Forum Gdańsk i budowy S-7 Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo. Do akcji już po raz drugi włączyła się Izba Wielkopolska w osobie Mirosława Praszkowskiego – redaktora naczelnego Biuletynu WOIIB.

 

BARDZO DZIEKUJEMY! JESTECIE WSPANIALI!

 

Kolejną – V edycję akcji krwiodawstwa POIIB zaplanowaliśmy na wtorek 19 września 2017 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

przed nami IV edycja akcji krwiodawstwa „Dajmy coś od siebie oddając krew” organizowana przez Pomorską OIIB.

 

Ambulans do poboru krwi będzie czekał na krwiodawców przed siedzibą Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przy al. Rzeczypospolitej 4 w Gdańsku,

 

15 maja (poniedziałek) 2017 r. w godzinach od 10.30 do 14.30.

 

W załączniku zamieściliśmy ulotkę. Zachęcamy do udostępniania jej na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych – firmowych i prywatnych. Bardzo prosimy o entuzjazm i wierzymy w Państwa entuzjazm! To niesamowite, że w tak prosty sposób, poświęcając jedynie swój czas możemy uratować komuś życie. Zachęcajcie koleżanki i kolegów inżynierów, pracowników biur i budów do oddania krwi.

 

„Dajmy coś z siebie oddając krew” – to hasło akcji organizowanej przez POIIB i to najlepszy dowód ludzkiej solidarności. Do zobaczenia 15 maja przed siedzibą Pomorskiej Izby!

 

Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane? W jakich specjalności udzielane są uprawnienia budowlane? Jakie wymagania należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu?

 

Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Franciszek Rogowicz, p.o Przewodniczącego OKK Marek Wesołowski oraz zastępca Przewodniczącego OKK Maciej Malinowski spotkali się na Politechnice Gdańskiej ze studentami planującymi w niedalekiej przyszłości przystąpić do egzaminów na uprawnienia budowlane. Spotkanie zorganizowali studenci z Koła Naukowego Konstrukcji Betonowych "Żelbet" oraz Koła Naukowego Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej "Most Wanted". Odbyło się ono 24 kwietnia 2017 w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej.

 

Spotkanie miało na celu przybliżyć studentom Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej – przyszłym członkom Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zasady nabywania uprawnień budowlanych. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w ubiegłym roku.

 

22 kwietnia 2017 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbył się XVI Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegatów oraz gości przywitał Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowała podczas Okręgowego Zjazdu Joanna Gieroba - wiceprezes PIIB.

 

Delegaci zbierają się każdego roku, aby podsumować działalność organów, komisji oraz zespołów za ubiegły rok.

  • Na XVI Zjazd Sprawozdawczy POIIB zaproszono 113 delegatów.
  • W obradach wzięło udział 74 delegatów, posiadających w dniu Zjazdu czynne i bierne prawo wyborcze.
  • Frekwencja delegatów na Zjeździe kształtowała się na poziomie 65,5%.

 

Prezydium XVI Zjazdu Sprawozdawczego POIIB przewodniczył Wiktor Łącki.

19-12 kwietnia 2017 r., na Politechnice Gdańskiej odbyła się 10. edycja konkursu konstruktorskiego “wyKOMBinuj mOst”. Drużyny z uczelni technicznych z całego kraju najpierw zmierzyli się z zadaniem projektowym polegającym na wykonaniu przęsła mostowego o rozpiętości 100 cm z 8 arkuszy brystolu i 1000 ml kleju. Dwa dni później konstrukcje zostały poddane próbom wytrzymałościowym. Po raz szósty z rzędu I miejsce na podium zajęła drużyna z Politechniki Warszawskiej.

 

Wyniki obciążania zwycięskich drużyn w głównej kategorii konkursowej:

Nr drużyny

Nazwa Drużyny

Uczelnia

Masa mostu [g]

Maksymalna siła [N]

Współczynnik K [-]

10

Killerów Trzech

Politechnika Warszawska

444

1310

14.0022

18

Rozbujane Betoniary

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

723

830

4.2694

16

Panda

Politechnika Łódzka

277

232

3.7988

 

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa tradycyjnie objęła konkurs Patronatem Honorowym. Podczas uroczystego wręczenia nagród POIIB reprezentował członek Rady dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji “KOMBO” PG.