Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Nasza siedziba

W I półroczu 2017 r. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, zorganizowała w Gdańsku i Słupsku 14 szkoleń. Wzięło w nich udział 900 osób – członków POIIB. 

Uzyskanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest ich celem. Po ukończeniu studiów, odbyciu odpowiedniej praktyki przyszedł czas na kolejny krok w karierze zawodowej. 19 maja 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej Ergo Arena Gdańsk/Sopot odbyła się część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakwalifikowało się do niej 333 kandydatów w 9 specjalnościach:

 

- specjalności konstrukcyjno – budowlanej 158 osób,

- specjalności inżynieryjnej drogowej 22 osoby,

- specjalności inżynieryjnej mostowej 17 osób,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 59 osób,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 60 osób,

- specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 5 osób,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 4 osoby,

- specjalności inżynieryjnej kolejowej (w zakresie sterowania ruchem kolejowym) 1 osoba,

- specjalności inżynieryjnej kolejowej (w zakresie kolejowych obiektów budowlanych) 7 osób.

 

Egzaminy ustne odbywają się w dniach od 20 do 31 maja 2017 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy al. Rzeczypospolitej 4 w Gdańsku.

Zdającym życzymy powodzenia!

15 maja 2017 r. odbyła się IV edycja akcji krwiodawstwa „Dajmy coś od siebie oddając krew” organizowana przez Pomorską OIIB. Ekipa ambulansu, który zaparkował przed siedzibą Izby w Gdańsku nie miała chwili wytchnienia. Przez 4 godziny do mobilnej stacji krwiodawstwa zgłosiło się 35 osób (13 kobiet i 22 mężczyzn). Do oddania krwi zakwalifikowanych zostało 26 osób, które oddały 11 litrów i 700 ml. bezcennego leku. To dwa razy więcej niż podczas poprzednich edycji. Możemy wiec mówić o naszym wspólnym sukcesie!

 

Udział w akcji wzięli inżynierowie budownictwa zrzeszeni w Pomorskiej Izbie, członkowie Rady POIIB, pracownicy pobliskich firm oraz mieszkańcy. Zorganizowane grupy inżynierów przejechały z budowy Forum Gdańsk i budowy S-7 Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo. Do akcji już po raz drugi włączyła się Izba Wielkopolska w osobie Mirosława Praszkowskiego – redaktora naczelnego Biuletynu WOIIB.

 

BARDZO DZIEKUJEMY! JESTECIE WSPANIALI!

 

Kolejną – V edycję akcji krwiodawstwa POIIB zaplanowaliśmy na wtorek 19 września 2017 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

przed nami IV edycja akcji krwiodawstwa „Dajmy coś od siebie oddając krew” organizowana przez Pomorską OIIB.

 

Ambulans do poboru krwi będzie czekał na krwiodawców przed siedzibą Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przy al. Rzeczypospolitej 4 w Gdańsku,

 

15 maja (poniedziałek) 2017 r. w godzinach od 10.30 do 14.30.

 

W załączniku zamieściliśmy ulotkę. Zachęcamy do udostępniania jej na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych – firmowych i prywatnych. Bardzo prosimy o entuzjazm i wierzymy w Państwa entuzjazm! To niesamowite, że w tak prosty sposób, poświęcając jedynie swój czas możemy uratować komuś życie. Zachęcajcie koleżanki i kolegów inżynierów, pracowników biur i budów do oddania krwi.

 

„Dajmy coś z siebie oddając krew” – to hasło akcji organizowanej przez POIIB i to najlepszy dowód ludzkiej solidarności. Do zobaczenia 15 maja przed siedzibą Pomorskiej Izby!

 

Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane? W jakich specjalności udzielane są uprawnienia budowlane? Jakie wymagania należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu?

 

Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Franciszek Rogowicz, p.o Przewodniczącego OKK Marek Wesołowski oraz zastępca Przewodniczącego OKK Maciej Malinowski spotkali się na Politechnice Gdańskiej ze studentami planującymi w niedalekiej przyszłości przystąpić do egzaminów na uprawnienia budowlane. Spotkanie zorganizowali studenci z Koła Naukowego Konstrukcji Betonowych "Żelbet" oraz Koła Naukowego Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej "Most Wanted". Odbyło się ono 24 kwietnia 2017 w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej.

 

Spotkanie miało na celu przybliżyć studentom Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej – przyszłym członkom Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zasady nabywania uprawnień budowlanych. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w ubiegłym roku.

 

22 kwietnia 2017 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbył się XVI Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegatów oraz gości przywitał Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowała podczas Okręgowego Zjazdu Joanna Gieroba - wiceprezes PIIB.

 

Delegaci zbierają się każdego roku, aby podsumować działalność organów, komisji oraz zespołów za ubiegły rok.

  • Na XVI Zjazd Sprawozdawczy POIIB zaproszono 113 delegatów.
  • W obradach wzięło udział 74 delegatów, posiadających w dniu Zjazdu czynne i bierne prawo wyborcze.
  • Frekwencja delegatów na Zjeździe kształtowała się na poziomie 65,5%.

 

Prezydium XVI Zjazdu Sprawozdawczego POIIB przewodniczył Wiktor Łącki.

19-12 kwietnia 2017 r., na Politechnice Gdańskiej odbyła się 10. edycja konkursu konstruktorskiego “wyKOMBinuj mOst”. Drużyny z uczelni technicznych z całego kraju najpierw zmierzyli się z zadaniem projektowym polegającym na wykonaniu przęsła mostowego o rozpiętości 100 cm z 8 arkuszy brystolu i 1000 ml kleju. Dwa dni później konstrukcje zostały poddane próbom wytrzymałościowym. Po raz szósty z rzędu I miejsce na podium zajęła drużyna z Politechniki Warszawskiej.

 

Wyniki obciążania zwycięskich drużyn w głównej kategorii konkursowej:

Nr drużyny

Nazwa Drużyny

Uczelnia

Masa mostu [g]

Maksymalna siła [N]

Współczynnik K [-]

10

Killerów Trzech

Politechnika Warszawska

444

1310

14.0022

18

Rozbujane Betoniary

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

723

830

4.2694

16

Panda

Politechnika Łódzka

277

232

3.7988

 

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa tradycyjnie objęła konkurs Patronatem Honorowym. Podczas uroczystego wręczenia nagród POIIB reprezentował członek Rady dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji “KOMBO” PG.

 

3 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku odbyło się uroczyste podpisanie POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY pomiędzy Miastem Słupsk, Zespołem Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku oraz Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Celem współpracy jest podniesienia jakości kształcenia zawodowego. W ramach Porozumienia Pomorska OIIB między innymi umożliwi kadrze oraz uczniom udział w organizowanych dla członków Izby szkoleniach, a przedstawiciele samorządu zawodowego będą w stałym kontakcie ze placówką biorąc udział w uroczystościach i ważnych dla społeczności szkolnej wydarzeniach, przybliżając w ten sposób działalność Izby przyszłym Technikom budownictwa.   

 

Porozumienie podpisali:

w imieniu Miasta Słupsk – Prezydent Miasta Słupsk Robert Biedroń,

w imieniu ZSBiKU w Słupsku – Dyrektor szkoły Jolanta Kapiszka,

w imieniu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz.

 

Po podpisaniu dokumentu Przedstawiciele Pomorskiej OIIB spotkali się z młodzieżą z klas o kierunku Technik budownictwa.  - Przyszłych pracowników budów chcemy wspierać już na etapie szkoły zawodowej – mówił Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Zależy nam, aby młodzi ludzie wiedzieli, że po ukończeniu szkoły czeka na nich praca. Chcemy, aby zdawali sobie sprawę, że będą wykonywali potrzebny i odpowiedzialny zawód, który daje wiele satysfakcji. Będziemy inwestować w Was swój czas, wiedzę i doświadczenie - mówił Przewodniczący.

 

Bezpośrednim opiekunem ZSBiKU w Słupsku ze strony Pomorskiej Izby jest Ryszard Kwiatkowski – Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB.

 

30 marca 2017 r. w siedzibie Pomorskiej OIIB odbyła się Konferencja pt. Technologia BIM – zalety i ograniczenia. Wzięło w niej udział blisko 200 osób - członków Izby, przedstawicieli świata nauki oraz studentów Politechniki Gdańskiej, których interesuje przyszłość technologii BIM w Polsce.

Konferencja organizowana była wspólnie przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

 

Gości przywitał Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicza zapewniając, że to początek spotkań, które będą miały za zadanie przybliżyć technologie BIM. Wprowadzenie nowego sposobu pracy w branży architektoniczno-budowlanej jest naturalną konsekwencją postępu technologicznego, a jego stosowanie będzie gwarantowało konkurencyjność polskim firmom.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, zastępca Przewodniczącego Rady POIIB prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde podkreślił, że BIM wcześniej czy później stanie się standardem także w Polsce. Polska stoi wobec perspektywy wdrożenia dyrektywy unijnej dotyczącej stosowania BIM-u w procedurach zamówień publicznych.

 

Zaroszeni Prelegenci: prof. dr hab. inż. Adam Glema z Politechniki Poznańskiej oraz dr inż. Wojciech Migda (pełnomocnik Dziekana WILiŚ PG do spraw BIM) przekonywali podczas swoich prezentacji, że BIM pozwala na osiągnięcie wielu korzyści w procesie projektowania, realizacji i utrzymania obiektu, między innymi poprzez wyższą jakość dokumentacji, lepszą koordynację procesu budowlanego oraz obniżenie kosztów zarówno przy przygotowaniu inwestycji jak i w trakcie jej użytkowania.

 

Wystartowaliśmy z III edycją konkursu na najlepsze prace dyplomowe o nagrodę  Przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Konkurs obejmuje prace inżynierskie i magisterskie obronione w minionym roku kalendarzowym (2016 r.) na Wydziałach: Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ), Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) oraz Elektrotechniki i Automatyki (EiA) Politechniki Gdańskiej. 

 

Prace oceniane będą w 4 kategoriach:

-konstrukcje budowlane i inżynierskie (włącznie z tematyką wyburzeniową),

-inżynieria transportowa (drogi, koleje, mosty),

-instalacje sanitarne,

-instalacje elektryczne i telekomunikacja.

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie do 28 kwietnia 2017 r. wypełnionej Karty zgłoszenia oraz kopii pracy w wersji papierowej lub elektronicznej (format pdf) w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Zachęcamy do udziału w konkursie!

Wstępnej kwalifikacji prac dyplomowych dokonają Branżowe Zespoły Kwalifikacyjne. W czerwcu Kapituła konkursu wybierze najlepsze z nich. Nagroda ma formę dyplomu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i nagrody pieniężnej w wysokości 1.500,00 zł.

W załączeniu znajduje się Regulamin oraz Karta zgłoszenia.