Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Nasza siedziba

22 kwietnia 2017 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbył się XVI Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegatów oraz gości przywitał Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowała podczas Okręgowego Zjazdu Joanna Gieroba - wiceprezes PIIB.

 

Delegaci zbierają się każdego roku, aby podsumować działalność organów, komisji oraz zespołów za ubiegły rok.

  • Na XVI Zjazd Sprawozdawczy POIIB zaproszono 113 delegatów.
  • W obradach wzięło udział 74 delegatów, posiadających w dniu Zjazdu czynne i bierne prawo wyborcze.
  • Frekwencja delegatów na Zjeździe kształtowała się na poziomie 65,5%.

 

Prezydium XVI Zjazdu Sprawozdawczego POIIB przewodniczył Wiktor Łącki.

19-12 kwietnia 2017 r., na Politechnice Gdańskiej odbyła się 10. edycja konkursu konstruktorskiego “wyKOMBinuj mOst”. Drużyny z uczelni technicznych z całego kraju najpierw zmierzyli się z zadaniem projektowym polegającym na wykonaniu przęsła mostowego o rozpiętości 100 cm z 8 arkuszy brystolu i 1000 ml kleju. Dwa dni później konstrukcje zostały poddane próbom wytrzymałościowym. Po raz szósty z rzędu I miejsce na podium zajęła drużyna z Politechniki Warszawskiej.

 

Wyniki obciążania zwycięskich drużyn w głównej kategorii konkursowej:

Nr drużyny

Nazwa Drużyny

Uczelnia

Masa mostu [g]

Maksymalna siła [N]

Współczynnik K [-]

10

Killerów Trzech

Politechnika Warszawska

444

1310

14.0022

18

Rozbujane Betoniary

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

723

830

4.2694

16

Panda

Politechnika Łódzka

277

232

3.7988

 

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa tradycyjnie objęła konkurs Patronatem Honorowym. Podczas uroczystego wręczenia nagród POIIB reprezentował członek Rady dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji “KOMBO” PG.

 

3 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku odbyło się uroczyste podpisanie POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY pomiędzy Miastem Słupsk, Zespołem Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku oraz Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Celem współpracy jest podniesienia jakości kształcenia zawodowego. W ramach Porozumienia Pomorska OIIB między innymi umożliwi kadrze oraz uczniom udział w organizowanych dla członków Izby szkoleniach, a przedstawiciele samorządu zawodowego będą w stałym kontakcie ze placówką biorąc udział w uroczystościach i ważnych dla społeczności szkolnej wydarzeniach, przybliżając w ten sposób działalność Izby przyszłym Technikom budownictwa.   

 

Porozumienie podpisali:

w imieniu Miasta Słupsk – Prezydent Miasta Słupsk Robert Biedroń,

w imieniu ZSBiKU w Słupsku – Dyrektor szkoły Jolanta Kapiszka,

w imieniu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz.

 

Po podpisaniu dokumentu Przedstawiciele Pomorskiej OIIB spotkali się z młodzieżą z klas o kierunku Technik budownictwa.  - Przyszłych pracowników budów chcemy wspierać już na etapie szkoły zawodowej – mówił Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Zależy nam, aby młodzi ludzie wiedzieli, że po ukończeniu szkoły czeka na nich praca. Chcemy, aby zdawali sobie sprawę, że będą wykonywali potrzebny i odpowiedzialny zawód, który daje wiele satysfakcji. Będziemy inwestować w Was swój czas, wiedzę i doświadczenie - mówił Przewodniczący.

 

Bezpośrednim opiekunem ZSBiKU w Słupsku ze strony Pomorskiej Izby jest Ryszard Kwiatkowski – Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB.

 

30 marca 2017 r. w siedzibie Pomorskiej OIIB odbyła się Konferencja pt. Technologia BIM – zalety i ograniczenia. Wzięło w niej udział blisko 200 osób - członków Izby, przedstawicieli świata nauki oraz studentów Politechniki Gdańskiej, których interesuje przyszłość technologii BIM w Polsce.

Konferencja organizowana była wspólnie przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

 

Gości przywitał Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicza zapewniając, że to początek spotkań, które będą miały za zadanie przybliżyć technologie BIM. Wprowadzenie nowego sposobu pracy w branży architektoniczno-budowlanej jest naturalną konsekwencją postępu technologicznego, a jego stosowanie będzie gwarantowało konkurencyjność polskim firmom.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, zastępca Przewodniczącego Rady POIIB prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde podkreślił, że BIM wcześniej czy później stanie się standardem także w Polsce. Polska stoi wobec perspektywy wdrożenia dyrektywy unijnej dotyczącej stosowania BIM-u w procedurach zamówień publicznych.

 

Zaroszeni Prelegenci: prof. dr hab. inż. Adam Glema z Politechniki Poznańskiej oraz dr inż. Wojciech Migda (pełnomocnik Dziekana WILiŚ PG do spraw BIM) przekonywali podczas swoich prezentacji, że BIM pozwala na osiągnięcie wielu korzyści w procesie projektowania, realizacji i utrzymania obiektu, między innymi poprzez wyższą jakość dokumentacji, lepszą koordynację procesu budowlanego oraz obniżenie kosztów zarówno przy przygotowaniu inwestycji jak i w trakcie jej użytkowania.

 

Wystartowaliśmy z III edycją konkursu na najlepsze prace dyplomowe o nagrodę  Przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Konkurs obejmuje prace inżynierskie i magisterskie obronione w minionym roku kalendarzowym (2016 r.) na Wydziałach: Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ), Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) oraz Elektrotechniki i Automatyki (EiA) Politechniki Gdańskiej. 

 

Prace oceniane będą w 4 kategoriach:

-konstrukcje budowlane i inżynierskie (włącznie z tematyką wyburzeniową),

-inżynieria transportowa (drogi, koleje, mosty),

-instalacje sanitarne,

-instalacje elektryczne i telekomunikacja.

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie do 28 kwietnia 2017 r. wypełnionej Karty zgłoszenia oraz kopii pracy w wersji papierowej lub elektronicznej (format pdf) w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Zachęcamy do udziału w konkursie!

Wstępnej kwalifikacji prac dyplomowych dokonają Branżowe Zespoły Kwalifikacyjne. W czerwcu Kapituła konkursu wybierze najlepsze z nich. Nagroda ma formę dyplomu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i nagrody pieniężnej w wysokości 1.500,00 zł.

W załączeniu znajduje się Regulamin oraz Karta zgłoszenia.

Uroczyste ślubowanie i wręczenie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odbyło się 16 stycznia 2017 r. w siedzibie Pomorskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku. Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński, Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz, Dziekan WILiŚ PG Krzysztof Wilde oraz Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Marek Wesołowski.

 

Uprawnienia budowlane uzyskały w sesji jesiennej 2016 r. 224 osoby w 8 specjalnościach:

- specjalność konstrukcyjno-budowlana 98 osób,

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 49 osób,

- specjalność inżynieryjna hydrotechniczna 8 osób,

- specjalność inżynieryjna mostowa 11 osób,

- specjalność inżynieryjna drogowa 17 osób,

- specjalność inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane) 7 osób,

- specjalność inżynieryjna kolejowa SRK (sterowanie ruchem kolejowym) 2 osoby,

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 32 osoby.

W II półroczu 2016 r. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, zorganizowała dla swoich członków 8 szkoleń. Wzięło w nich udział blisko 500 osób. Wykłady odbyły się w siedzibie POIIB w Gdańsku oraz w budynku NOT-u przy ul. Garncarskiej 4 w Słupsku.

19 grudnia w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku, tradycyjnie odbyło się świąteczne spotkanie Delegatów na Zjazd Okręgowy. Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz podsumował ostatnie miesiące działalności Organów Izby, a także poruszył temat projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, Projektu ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych oraz Projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nie zabrakło oczywiście świąteczno-noworocznych życzeń.

 

Po raz drugi Rada Pomorskiej OIIB przyłączyła się do akcji charytatywnej, organizowanej przez Miasto Gdańsk oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, pod hasłem „Każdy może pomóc”. 12 grudnia 2016 r. podczas świątecznego posiedzenia Rady POIIB, odbyła się dobrowolna zbiórka pieniędzy. Cieszymy się, że dzięki akcji mamy szansę sprawić radość dzieciom, których rodziny znajdują się pod opieką MOPR-u i prawdopodobnie nie są rozpieszczane najnowszymi zestawami klocków Lego czy wspaniałymi lalkami z reklam.

 

W tym roku mieliśmy przyjemność przygotować prezenty dla 3 dzieci:

11-letniego Łukasza, który interesuje się piłką nożną. Jego ulubionym zajęciem jest rysowanie, a w przyszłości chciałby zostać murarzem, albo fryzjerem.

10-letniego Krystiana, który interesuje się militariami i w przyszłości planuje być żołnierzem.  Lubi grać w gry i bawić się klockami.

8-letnia Hania to przyszła nauczycielka. Póki co w Jej zainteresowaniu są gry, lalki, wycinanki i wszystko to co w kolorze różowym.

 

Akcja „Każdy może pomóc” jest anonimowa, bo dziecko nie wie kto jest fundatorem prezentu, a darczyńca nie zna nazwiska dziecka. Co więcej, dzieci nawet nie wiedzą, że czeka je taka niespodzianka. Pracownicy MOPR-u na podstawie specjalnych ankiet przygotowują listy, które mają pomóc podjąć decyzję, jaki prezent kupić, aby spełnić marzenie dziecka. - Prezenty trafią do najmłodszych 14 grudnia 2016 r. podczas zabawy choinkowej, która odbędzie się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia!

Podsumowanie pracy Organów oraz działalności Zespołów pomocniczych POIIB, rozmowy o aktualnej sytuacji w budownictwie, a wszystko to w serdecznej, świątecznej atmosferze. 8 grudnia 2016 r. Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz odwiedził Przedstawicielstwo Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Słupsku.