Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Na prośbę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa publikujemy pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące nowego portalu budowlanego.

 

Szczegóły w załączniku.

Attachments:
Download this file (Załącznik.pdf)Załącznik.pdf92 kB

W dniu 18 czerwca 2018 roku w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018. 

W wyniku prac Zespołów Kwalifikacyjnych poszczególnych branż oraz Kapituły Nagrody przyznano następujące nagrody główne i wyróżnienia:

 

Branża: inżynieria transportowa

 1. Marta Mantaj, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA)
  „Analiza zmęczeniowa pomostu ortotropowego w świetle przepisów normowych i obliczeń MES.” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Marek Szafrański,
 1. Kamila Kornacka, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE)
  „Ocena właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie wybranych metod badań według normy PN-EN 12697-46” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Marek Pszczoła.

Branża: konstrukcje budowlane i inżynierskie

 1. Paulina Preiss, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA)
  „Projekt adaptacji obiektu poprzemysłowego wraz z analizą parametrów wytrzymałościowych stali poddanej działaniu środowiska agresywnego” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Dariusz Kowalski
 1. Katarzyna Staszewska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE)
  „Porównawcza analiza numeryczna kolumn betonowych, obciążonych bocznie, w układzie przestrzennym i płaskim – wpływ rozstawu kolumn w rzędzie” (praca magisterska), Promotor: dr hab. inż. Marcin Cudny

 Branża: instalacje sanitarne

 1. Magdalena Wiśniewska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA)
  „Porównanie metod obliczeń przepływów miarodajnych w kanalizacji deszczowej na przykładzie osiedla mieszkaniowego w Gdyni” (praca magisterska), Promotor: dr hab. Inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG

Wyróżnienia nie przyznano.

 

Wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Ponownie nie brakowało chętnych na zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 18 maja 2018 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS odbyła się część pisemna egzaminu. Z 278 kandydatów, ubiegających się o uprawnienia budowlane, do części ustnej przystąpiło 251 osób. Egzaminy ustne odbywały się w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach od 19 maja do 05 czerwca 2018 roku w 8 specjalnościach:

- konstrukcyjno – budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,
- inżynieryjnej drogowej,
- inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
- inżynieryjnej mostowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- inżynieryjnej hydrotechnicznej.

 

Łącznie, do części ustnej we wszystkich specjalnościach w wiosennej sesji egzaminacyjnej, przystąpiło 264 osób. Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uzyskało 186 inżynierów budownictwa (70,45%).

 

Organizatorem studiów podyplomowych jest Politechnika Wrocławska.
Studia rozpoczynają się jesienią 2018 roku.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z kierownikiem studiów - dr inż. Markiem Jaworskim na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W załączeniu program studiów.

Attachments:
Download this file (studia podyplomowe.pdf)studia podyplomowe.pdf340 kB

W I półroczu 2018 roku Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała w Gdańsku i Słupsku  14  szkoleń. Wzięło w nich udział 1021 osób – członków POIIB.

 

W dniu 05 czerwca 2018 roku podczas III Pomorskiego Forum Drogowego, Przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Franciszek Rogowicz otrzymał honorową nagrodę „Zasłużony Drogowiec Pomorza”. Długoletnia praca, zaangażowanie oraz wkład w rozwój sieci drogowej zostały docenione przez Polski Kongres Drogowy: „Zbudował sobie trwały pomnik na ziemi pomorskiej (…). Jest godny tego, aby go wyróżnić” – zaznaczył na wstępie Prezes Zarządu Zbigniew Kotlarek.

Uroczystość wręczenia nagrody poprzedziła krótka prezentacja, przybliżająca sylwetkę zawodową Laureata nagrody. Przewodniczący POIIB przedstawiony został, jako pionier nowej epoki w Polskim drogownictwie po transformacji ustrojowej. Południowa Obwodnica Gdańska, Obwodnica Trójmiasta, Obwodnica Słupska, Obwodnica Chojnic czy budowa przeprawy przez Wisłę, łącząca Kociewie i Powiśle, to tylko kilka z jego wielu sukcesów.

Innowacyjny zarządca dróg, pomysłodawca wielu inwestycji drogowych oraz inicjator kompleksowego podejścia do zarządzania w aspekcie prac utrzymaniowych - to niejedyne z podsumowujących Franciszka Rogowicza określeń, które zostały wypowiedziane podczas tej uroczystości.

Nadal, jako Przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, kontynuuje swoje nowatorskie spojrzenie na wielu płaszczyznach.

„Jestem bardzo wzruszony, ponieważ moja działalność drogowa nie jest prowadzona już od 7 lat. Niemniej jednak, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, której jestem Przewodniczącym, jest bliska drogowcom i mostowcom. Wydając uprawnienia budowlane dbamy o to, aby ich jakość była wysoka. Drogowcy i mostowcy są zawsze „górą” i z tego się bardzo cieszę. (…) Bardzo dziękuję za pamięć i wyróżnienie (…) dalej będziemy działać na rzecz naszego regionu” – tak podsumował Franciszek Rogowicz.W dniach od 16 do 18 maja 2018 roku na Politechnice Gdańskiej odbyła się 11 edycja konkursu “wyKOMBinuj mOst”. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji “KOMBO” PG, a Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa tradycyjnie objęła konkurs Patronatem Honorowym.

W tej edycji udział wzięło 17 drużyn, reprezentujących uczelnie i szkoły techniczne z Białegostoku, Gdańska, Kartuz, Kielc, Łodzi i Osnabruck. Tym razem bezapelacyjnie wygrali studenci Politechniki Gdańskiej, zajmując trzy pierwsze miejsca.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna KOMBODEJSI, której most o masie 1256 g przeniósł 1520 N. Drugie miejsce zajęła drużyna SIŁA RAZY RAMIĘ. Jej most o wadze 1852 g przeniósł 1080 N. Trzecie miejsce zajęła drużyna ALLIANCE, której most przeniósł 1030 N przy wadze 1300 g.

Najdokładniej masę swojego mostu oszacowała drużyna MSC – Osnabruck 2 z University of Applied Sciences Osnabruck myląc się tylko o 32 g, a konkurs na najładniejszy most wygrała drużyna SIŁA RAZY RAMIĘ.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało krótką prezentację - podsumowanie konsultacji publicznych.
Link do prezentacji - https://www.miir.gov.pl/media/55983/1.pdf

15 maja 2018 roku odbyła się już VI edycja Akcji Krwiodawstwa „Dajmy coś od siebie, oddając krew”, organizowana przez POIIB.

Tak, jak w poprzedniej edycji, do oddania krwi zarejestrowało się 29 osób, z których aż 27 zostało zakwalifikowanych (7 kobiet i 20 mężczyzn). Łącznie oddano 12 l i 150 ml krwi.

 

Udział w akcji wzięli członkowie Izby, członkowie Rady POIIB, członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz pracownik biura POIIB. Po raz kolejny krew oddali inżynierowie budowy S-7 Nowy Dwór Gdański z firmy BUDIMEX S.A. a także inżynierowie, którzy pracują nad rozbudową i modernizacją Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk z firmy BUDIMEX S.A. Tradycyjnie, okoliczni mieszkańcy, również nie pozostali obojętni i chętnie podzielili się tym darem, jakim jest krew.

 

Satysfakcja, jaka towarzyszy nam przy organizowaniu zbiórki krwi jest ogromna, a wdzięczność za pomoc i poświęcony czas jest nie do opisania.

To dzięki Wam w szpitalach na terenie województwa pomorskiego nie brakuje krwi.  

 

DZIĘKUJEMY! I już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję Akcji.

 

XVII ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

W dniu 21 kwietnia 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbył się XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na 114 zaproszonych delegatów, w obradach wzięło udział 106 (93%).

 

Podczas Zjazdu udzielono absolutorium Okręgowej Radzie, podsumowano miniony rok 2017 oraz dokonano wyboru nowych władz i członków organów POIIB na kadencję 2018-2022:

 

- Przewodniczącym Rady POIIB ponownie został Franciszek Rogowicz,
- Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Owedyk,
- Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – Marek Wesołowski,
- Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Wiesław Chojnacki,
- Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, koordynującym pracę pozostałych rzeczników – Jarosław Kroplewski.

 

Wybrano również delegatów POIIB na Krajowe Zjazdy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Po wyborach gratulacje złożył honorowy prezes PIIB, prof. Zbigniew Grabowski.