Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Nasza siedziba

XVII ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

W dniu 21 kwietnia 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbył się XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na 114 zaproszonych delegatów, w obradach wzięło udział 106 (93%).

 

Podczas Zjazdu udzielono absolutorium Okręgowej Radzie, podsumowano miniony rok 2017 oraz dokonano wyboru nowych władz i członków organów POIIB na kadencję 2018-2022:

 

- Przewodniczącym Rady POIIB ponownie został Franciszek Rogowicz,
- Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Owedyk,
- Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – Marek Wesołowski,
- Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Wiesław Chojnacki,
- Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, koordynującym pracę pozostałych rzeczników – Jarosław Kroplewski.

 

Wybrano również delegatów POIIB na Krajowe Zjazdy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Po wyborach gratulacje złożył honorowy prezes PIIB, prof. Zbigniew Grabowski.

Informujemy, że pojawiła się bezpłatna aplikacja mobilna dla inżynierów budownictwa. System wspiera codzienną pracę inżynierów i skraca czas na stworzenie dokumentacji z inspekcji, audytu i wizji lokalnych.
Więcej informacji o oprogramowaniu w załączeniu.

 

Attachments:
Download this file (Pocket-inspections prezentacja.pdf)Pocket-inspections prezentacja.pdf1901 kB
Download this file (Ulotka.pdf)Ulotka.pdf8209 kB

W dniu 29 stycznia 2018 roku odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie decyzji o nadanie uprawnień budowlanych. W sesji jesiennej 2017 roku uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z ogólnej liczby zdających 283 osób, uzyskało 187. Decyzję o nadaniu uprawnień wręczyli Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz, Prodziekan ds. kierunku Budownictwo Rafał Ossowski oraz Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Marek Wesołowski.

Poniżej zdawalność.

Specjalności:

- konstrukcyjno – budowlana – na 137 zdających, egzamin zdało 79 osób,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoroenergetycznych – na 48 zdających, egzamin zdało 36 osób,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych - na 52 zdających, egzamin zdały 44 osoby,
- inżynieryjna drogowa - na 11 zdających, egzamin zdało 7 osób,
- inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - na 6 zdających, egzamin zdało 6 osób,
- inżynieryjna mostowa - na 18 zdających, egzamin zdało 9 osób,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - na 5 zdających, egzamin zdały 2 osoby,
- inżynieryjna hydrotechniczna - na 6 zdających, egzamin zdały 4 osoby.

Obwodowe zebrania wyborcze we wszystkich Izbach już za nami.

 

W Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa odbyły się w terminie: od 09 stycznia do 23 stycznia w okręgach wyborczych: w Gdańsku i w Słupsku. W Gdańsku zostało wybranych 101 delegatów, a w okręgu słupskim  13 delegatów.

Łącznie 114 delegatów we wszystkich branżach.

 

W II półroczu 2017 roku Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała w Gdańsku i Słupsku  8  szkoleń. Wzięło w nich udział 637 osób – członków POIIB.

Tradycją stało się, że pod koniec roku, w atmosferze zbliżających się Świąt, w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa odbywają się spotkania Delegatów.

07 grudnia 2017 roku Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz odwiedził Przedstawicielstwo w Słupsku. Na spotkaniu podsumowano działalność Izby, a Delegaci wykazywali się dużą aktywnością w rozmowie. Przewodniczący podkreślił, że POIIB staje się coraz bardziej rozpoznawalna w regionie. Podziękował  również Delegatom za współpracę oraz przekazał najlepsze świąteczne życzenia dla zebranych oraz ich rodzin.

Tydzień  później, w dniu 14 grudnia 2017 roku, odbyło się spotkanie Delegatów w Gdańsku.
Tematem wiodącym był nowy projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz propozycje zmian w przepisach wielu innych ustaw. P. Piotr Cychnerski przybliżył zgromadzonym okoliczności spotkania z Ministrem Piotrem Żukowskim oraz podkreślił fakt, że wciąż mamy wiele zastrzeżeń do projektu Kodeksu. Nie zabrakło również życzeń świąteczno-noworocznych.

 

Rada Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa już po raz trzeci wzięła udział w akcji charytatywnej, organizowanej przez Miasto Gdańsk oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku pod hasłem: „Każdy może pomóc”.
Podczas świątecznego posiedzenia Rady POIIB w dniu 11 grudnia 2017 roku, odbyła się dobrowolna zbiórka pieniędzy, która wzorem lat poprzednich, cieszyła się dużą aprobatą. 


Dzięki zebranej kwocie 666,00 zł. mieliśmy możliwość spełnić marzenia dwójki dzieci z uboższych rodzin i z radością podarować prezenty.  W tym roku wylosowaliśmy listy:
- 10-letniej Wiktorii, która ma zamiar w przyszłości pracować w firmie komputerowej. Interesuje się piłką nożną. Uwielbia gry planszowe, malowanie i muzykę, oraz
- 9-letniego Pawełka, który kocha zwierzęta i w przyszłości planuje zostać weterynarzem. Lubi filmy takie, jak Gwiezdne Wojny, a jego ulubiona zabawa to gry planszowe.


Dzieci otrzymają podarunki podczas grudniowej imprezy świątecznej, w Międzynarodowych Targach Gdańskich w dniu 20 grudnia 2017 roku.
Podopieczni MOPR-u nie wiedzą, że czeka je niespodzianka, więc liczymy, że na ich twarzach zagości tego dnia uśmiech!


Okres Świąt Bożego Narodzenia to magiczny czas!
Wesołych Świąt!

 

Po raz drugi w tym roku, chętnych na zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie brakowało. 17 listopada 2017 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku, odbyła się część pisemna egzaminu. Z 244 kandydatów, ubiegających się o uprawnienia budowlane, do części ustnej zakwalifikowało się 221 osób. Egzaminy ustne odbywały się w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach od 18 listopada do 04 grudnia 2017 roku w 8 specjalnościach:

- konstrukcyjno – budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,
- inżynieryjnej drogowej,
- inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
- inżynieryjnej mostowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Łącznie, do części ustnej we wszystkich specjalnościach w jesiennej sesji egzaminacyjnej, przystąpiło 260 osób. Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uzyskało 187 inżynierów budownictwa (71,92%).

Tunel Drogowy Pod Martwą Wisłą do dzisiaj jest jedną z największych i najtrudniejszych w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Gdańsku. Plasuje się na czołowym miejscu, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową na terenie Polski. Minęły niespełna 2 lata, kiedy tunel został oddany do użytku.

 

Jaki ma wpływ powyższa inwestycja na rozwój obszarów metropolitalnych, a także czy jest „inspiracją” dla innych regionów, omówiono na Sympozjum Naukowo – Gospodarczym, które odbyło się w dniu 08 listopada 2017 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO, pod patronatem Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Po raz kolejny Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa miała zaszczyt partnerować w tym wydarzeniu.

 

Po spotkaniu, w którym wzięło udział blisko 300 osób, nie ma wątpliwości, że wykorzystanie przestrzeni podziemnej jest przyszłością aglomeracji miejskich, a wręcz koniecznością. Podczas sympozjum szeroko omówiono wszelkie aspekty związane ze znaczeniem podziemnych inwestycji drogowych – ich budowę, efektywność i korzyści, czasem związane z nimi problemy oraz wskazano sposób ich zarządzania. Była również mowa  o pozytywnych wyzwaniach, które czeka nasz region.

 

01 stycznia 2018 roku nastąpi zmiana w zasadach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych). Wszystkie składki zostaną przekazane przez płatnika jednym przelewem, na indywidualny numer rachunku składkowego.

 

więcej informacji na stronie http://www.zus.pl/eskladka