Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Nasza siedziba

Po raz drugi w tym roku, chętnych na zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie brakowało. 17 listopada 2017 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku, odbyła się część pisemna egzaminu. Z 244 kandydatów, ubiegających się o uprawnienia budowlane, do części ustnej zakwalifikowało się 221 osób. Egzaminy ustne odbywały się w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach od 18 listopada do 04 grudnia 2017 roku w 8 specjalnościach:

- konstrukcyjno – budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,
- inżynieryjnej drogowej,
- inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
- inżynieryjnej mostowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Łącznie, do części ustnej we wszystkich specjalnościach w jesiennej sesji egzaminacyjnej, przystąpiło 260 osób. Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uzyskało 187 inżynierów budownictwa (71,92%).

Tunel Drogowy Pod Martwą Wisłą do dzisiaj jest jedną z największych i najtrudniejszych w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Gdańsku. Plasuje się na czołowym miejscu, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową na terenie Polski. Minęły niespełna 2 lata, kiedy tunel został oddany do użytku.

 

Jaki ma wpływ powyższa inwestycja na rozwój obszarów metropolitalnych, a także czy jest „inspiracją” dla innych regionów, omówiono na Sympozjum Naukowo – Gospodarczym, które odbyło się w dniu 08 listopada 2017 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO, pod patronatem Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Po raz kolejny Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa miała zaszczyt partnerować w tym wydarzeniu.

 

Po spotkaniu, w którym wzięło udział blisko 300 osób, nie ma wątpliwości, że wykorzystanie przestrzeni podziemnej jest przyszłością aglomeracji miejskich, a wręcz koniecznością. Podczas sympozjum szeroko omówiono wszelkie aspekty związane ze znaczeniem podziemnych inwestycji drogowych – ich budowę, efektywność i korzyści, czasem związane z nimi problemy oraz wskazano sposób ich zarządzania. Była również mowa  o pozytywnych wyzwaniach, które czeka nasz region.

 

01 stycznia 2018 roku nastąpi zmiana w zasadach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych). Wszystkie składki zostaną przekazane przez płatnika jednym przelewem, na indywidualny numer rachunku składkowego.

 

więcej informacji na stronie http://www.zus.pl/eskladka

 

W dniu 11 września 2017 roku, podczas posiedzenia Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w odpowiedzi na apel Marszałka Województwa Pomorskiego, członkowie Rady podjęli decyzję o przekazaniu kwoty 50 000 złotych poszkodowanym w nawałnicy, która spustoszyła nasz region w sierpniu 2017 roku.

Kwota została już przekazana na konto bankowe, wskazane przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Trafiła do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, organizacji pozarządowej. Jesteśmy przekonani, że wraz z innymi formami pomocy, została rozdysponowana wśród najbardziej potrzebujących. 

29 września 2017 roku w Polskiej  Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku im. Fryderyka Chopina, obchodziliśmy Dzień Budowlanych, zorganizowany przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W uroczystości wzięło udział około tysiąc osób. Swoim przybyciem zaszczycili nas przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie POIIB oraz reprezentanci firm i stowarzyszeń, związanych z branżą budowlaną.

 

Uroczystość, jak co roku, była okazją do podziękowań oraz integracji. Tegoroczne Święto Budowlanych miało szczególny wymiar jeszcze z jednego powodu. W tym roku minęło 15 lat od powstania Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

19 września 2017 roku odbyła się V edycja Akcji Krwiodawstwa „Dajmy coś od siebie, oddając krew”, organizowana przez POIIB. Chętnych nie brakowało. Do oddania krwi zarejestrowało się 29 osób, z których aż 27 zostało zakwalifikowanych (4 kobiety i 23 mężczyzn). Łącznie, tego dnia, oddano 12 l i 150 ml krwi.

 

Udział w akcji wzięli członkowie Izby, członkowie Rady POIIB i członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Po raz kolejny nie byli obojętni inżynierowie budowy S-7 Nowy Dwór Gdański z firmy BUDIMEX S.A. oraz budowy Forum Gdańsk. Akcja wzbudziła również ogromne zainteresowanie wśród okolicznych mieszkańców.

 

Są Państwo niesamowici. Sprawy personel RCKiK nie miał ani chwili wytchnienia.

Wzorem lat poprzednich, udowodnili Państwo, że kierują się odruchem serca. DZIĘKUJEMY!

 

W sesji wiosennej 2017 r. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uzyskało 223 inżynierów budownictwa. Egzamin pisemny oraz egzaminy ustne odbywały się od 19 do 31 maja 2017 r. Przystąpiło do nich łącznie 325 osób. Uroczyste ślubowanie i wręczenie decyzji odbyło się 3 lipca 2017 r.  o godzinie 13.00 w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy al. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku.

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński, Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Marek Wesołowski.

 

Uprawnienia budowlane wręczone zostaną w 8 specjalnościach:

- specjalność konstrukcyjno-budowlana  - na 128 zdających egzamin zdało 92 (71,88%),

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  - na 47 zdających egzamin zdało 47 (100%),

- specjalność inżynieryjna hydrotechniczna - na 5 zdających egzamin zdało 5 (100%),

- specjalność inżynieryjna mostowa - na 14 zdających egzamin zdało 7 (50%),

- specjalność inżynieryjna drogowa - na 19 zdających egzamin zdało 18 (94,74%),

- specjalność inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane) - na 5 zdających egzamin zdało 5 (100%), SRK - na 1 zdającego egzamin zdał 1 (100%),

- specjalność telekomunikacyjna - na 2 zdających egzamin zdało 2 (100%)

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych - na 52 zdających egzamin zdało 46 (88,46%).

 

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są przez samorząd zawodowy dwa razy w roku. Uzyskanie uprawnień gwarantuje, że funkcje na stanowiskach kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta podejmują osoby kompetentne, co ma wpływ na jakość wykonywanych usług. Jako izba dbamy o kwalifikacje inżynierów budownictwa i wysoki poziom etyczny członków naszego samorządu zawodowego.

28 czerwca 2017 r. w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018. W wyniku prac Zespołów Kwalifikacyjnych poszczególnych branż oraz Kapituły Nagrody przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: 

 

Branża: inżynieria transportowa

  1. Iwona Szczepańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA),

„Wpływ dodatków do obniżania temperatury produkcji w mieszankach z destruktem asfaltowym” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Marcin Stienss. 

  1. Karolina Lisowska i Dominika Łudzik, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE),

„Analiza porównawcza kosztów budowy i eksploatacji drogi ekspresowej w technologii asfaltowej i betonowej” (praca magisterska), Promotor:  dr inż. Piotr Jaskuła.

 

Branża: konstrukcje budowlane i inżynierskie

  1. Diana Maciejczyk, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA),

„Analiza numeryczna zmian temperatury dojrzewającego betonu w programie Abaqus” (praca magisterska),  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Bobiński.

  1. Marta Wiśniowska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE),

„Ścinanie w belkach żelbetowych i sprężonych – próba porównania różnych podejść obliczeniowych” (praca magisterska), Promotor: dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka – Godycka.

 

Branża: instalacje sanitarne

  1. Wioleta Szultka i Aleksandra Zelma, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE),

„Eksperymentalna analiza wartości współczynników oporów lokalnych przy przepływie przez trójnik dla wybranych systemów  rur wielowarstwowych” (praca inżynierska),  Promotor: dr inż. Katarzyna Weinerowska-Bords.

 

Nagrody Głównej nie przyznano.

 

Branża: instalacje elektryczne i telekomunikacja

  1. Marcin Skibowski i Robert Przystalski, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG (NAGRODA GŁÓWNA),

„Projekt i budowa mobilnego, podwodnego robota inspekcyjnego” (praca magisterska), Promotor: dr hab. inż. Jarosław Guziński prof. nadzw. PG.

  1. Maciej Kujawski, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (WYRÓŻNIENIE),

„Analiza rozwiązań sieci o zasięgu globalnym bazującej na standardzie Ethernet” (praca magisterska), Promotor: dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek.

 

Wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na poszczególnych Wydziałach Politechniki Gdańskiej.

Laureatom gratulujemy!

W I półroczu 2017 r. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, zorganizowała w Gdańsku i Słupsku 14 szkoleń. Wzięło w nich udział 900 osób – członków POIIB. 

Uzyskanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest ich celem. Po ukończeniu studiów, odbyciu odpowiedniej praktyki przyszedł czas na kolejny krok w karierze zawodowej. 19 maja 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej Ergo Arena Gdańsk/Sopot odbyła się część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakwalifikowało się do niej 333 kandydatów w 9 specjalnościach:

 

- specjalności konstrukcyjno – budowlanej 158 osób,

- specjalności inżynieryjnej drogowej 22 osoby,

- specjalności inżynieryjnej mostowej 17 osób,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 59 osób,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 60 osób,

- specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 5 osób,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 4 osoby,

- specjalności inżynieryjnej kolejowej (w zakresie sterowania ruchem kolejowym) 1 osoba,

- specjalności inżynieryjnej kolejowej (w zakresie kolejowych obiektów budowlanych) 7 osób.

 

Egzaminy ustne odbywają się w dniach od 20 do 31 maja 2017 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy al. Rzeczypospolitej 4 w Gdańsku.

Zdającym życzymy powodzenia!