Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Zapraszamy na szkolenie organizowane dla Członków Izby.

Szkolenie odbędzie się GDAŃSKU 16.09.2019 roku od godz. 12.00 do 16.00  w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155.

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski - b. ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane i omówione pokazy w Power Point oraz aktualny (ujednolicony) tekst Prawa budowlanego i innych aktów prawnych, stanowiących podstawę wprowadzonych zmian.

Aby zarejestrować się na szkolenie należy przesłać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

podając  swoje dane (imię, nazwisko oraz numer członkowski).

Zapraszamy na szkolenie organizowane dla czynnych Członków Izby.

Szkolenie odbędzie się 28.06.2019 r., w godzinach 12.00 - 16.00 w sali konferencyjnej siedziby Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku przy al. Rzeczypospolitej 4/155.

Szkolenie poprowadzą  specjaliści ze Stowarzyszenia Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki .

Zakres szkolenia obejmować będzie naukę czynnosci podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wybranych wyrobów medycznych przeznaczonych  do realizacji przedmiotowych działań.

Zajęcia praktyczne zostaną poprzedzone blokiem teoretycznym, podczas którego zostaną omówione szczegółowo warunki bezpieczeństwa.

Czas trwania szkolenia : 4 godziny zegarowe

Termin szkolenia : 28.06.2019 r.

Miejsce szkolenia : Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gdańsku, al. Rzeczypospolitej 4 /155

 

Aby zarejestrować się na szkolenie należy przesłać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając swoje dane ( imię, nazwisko oraz numer członkowski ).

 

 

 

Zapraszamy na szkolenie organizowane dla Członków Izby .

Szkolenie odbędzie się 14.06.2019r. , w godz. 12.00 -16.00 w sali konferencyjnej siedziby Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku przy al. Rzeczypospolitej 4/155.

AGENDA SZKOLENIA

Tytuł szkolenia: Zakończenie budowy i legalizacja samowoli budowlanej w świetle wymagań ustawy Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018., poz. 1202 ze zmianami) – aspekty praktyczne w kontekście współpracy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne z organami nadzoru budowlanego.

Prowadzący: mgr inż. Marcin Stanulis- starszy inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku.

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gdańsku.

 1. Wprowadzenie – aktualna problematyka zakończenia budowy obiektów budowlanych.
 2. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie – zawiadomienie o zakończeniu budowy:
 • druk zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 • załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego,
 • postępowanie organu nadzoru budowlanego w przypadku zawiadomienia o zakończeniu
  budowy obiektu budowlanego.
 1. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę – decyzja o pozwoleniu na użytkowanie:
 • druk wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 • załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
 • postępowanie organu nadzoru budowlanego w przypadku wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
 1. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków
  pozwolenia na budowę:
 • definicja istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 • przykłady istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 • postępowanie organu nadzoru budowlanego w przypadku istotnego odstąpienia od
  zatwierdzonego projektu budowlanego.
 1. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego w sytuacji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
 2. Samowola budowlana i proces jej legalizacji w świetle ustawy Prawo budowlane:
 • definicja samowoli budowlanej,
 • postępowanie organu nadzoru budowlanego w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.

Uwagi:

Blok szkoleniowy obejmuje analizę relacji na linii uczestnicy procesu budowlanego – organy administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego w kontekście zakończenia budowy obiektu budowlanego, praktyczne omówienie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do złożenia kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na wybranych przykładach, praktyczne omówienie procesów legalizacji samowoli budowlanej na wybranych przykładach.

Aby zarejestrować się na szkolenie należy przesłać maila na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l , podając swoje dane (imię , nazwisko oraz numer członkowski ).

W ZAŁĄCZNIKU MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi doświadczona trener praktyk, posiadająca 20- letnie doświadczenie administratora bezpieczeństwa informacji- Pani Grażyna Kawczyńska oraz trener, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i bezpieczeństwa systemów komputerowych- Pani Małgorzata Zgutka. 

Tematyka szkolenia RODO : prowadząca p. Grażyna Kawczyńska
1. Obwiązujące akty prawne krajowe oraz kodyfikacje europejskie,
2. Definicje i pojęcia.
3. Podział danych osobowych,
4. Zasady przetwarzania danych osobowych,
5. Zadania podmiotów zobowiązanych,
6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych,
7. Rejestrowanie czynności przetwarzania,
8. Obowiązek informacyjny,
9. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych,
10. Prawa osób, których dane dotyczą,
11. Warunki nakładania kar administracyjnych.

Tematyka szkolenia Cyberbezpieczeństwo : prowadząca p. Małgorzata Zgutka
1. Dzisiejsze narzędzia pracy – komputery stacjonarne, sprzęt mobilny (laptopy, tablety, smartfony itp.) – kilka rad jak bezpiecznie z nich korzystać.
2. Poczta elektroniczna główne narzędzie komunikacji. Czy jest bezpieczna?
3. Bankowość elektroniczna, bankomat, karta kredytowa – co zagraża i jak się bronić?
4. Zakupy w sieci – ograniczone zaufanie.
5. Dane w serwisach społecznościowych. Czy powinniśmy tak wiele ujawniać danych?
6. Jakie dane zbierają serwisy www – ciasteczka nie takie słodkie.
7. Korzystanie z usług chmurowych - przestrzeń dyskowa, MSOffice 365, hosting www i poczty elektronicznej.
8. Metody działania cracker-ów mylnie zwanych hakerami.
9. Konsekwencje kradzieży/ujawnienia danych.
10. Jak się chronić przed zagrożeniami?
11. Hasła - jak poradzić sobie z ich zapamiętaniem?
12. Atak w sieci, serwisy z niedozwolonymi treściami – kogo powiadomić?

Czas trwania szkolenia : 3 godziny zegarowe.

Termin szkolenia : 17.04.2019 r.

Miejsce szkolenia : Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Gdańsk, ul.Rzeczypospolitej 4/155

Aby zarejestrować się na szkolenie należy przesłać maila na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , podając swoje dane (imię,nazwisko oraz numer członkowski).

Zapraszamy na szkolenie organizowane dla Członków Izby.

Szkolenie odbędzie się  - 03.04.2019 roku od godz.12.00 do 16.00 w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwaw Gdańsku, al.Rzeczypospolitej 4.

Szkolenie poprowadzi p. Dagmara Kafar - wieloletni pracownik organów administracji publicznej  różnych szczebli.

Temat szkolenia :

"Informacja o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego"

Program szkolenia

 1. Definicja legalna obszaru oddziaływania obiektu budowlanego.
 2. Strona postępowania o pozwolenie na budowę a obszar oddziaływania obiektu.
 3. Treść i forma informacji o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego na tle obowiązującego Prawa budowlanego i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 4. Przepisy odrębne jako podstawa ustalenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego.
 5. Przykładowe wzory informacji o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.
 6. Wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące informacji o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

Aby zarejestrować się na szkolenie należy przesłać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

podając swoje dane (imię, nazwisko oraz numer członkowski)

 

 

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi mgr Bogumił Koczot- Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:

- ewidencji gruntów i budynków,

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, standartowych opracowań kartograficznych,

- koordynacji i usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- zakładania osnów szczegółowych i ochrona znaków geodezyjnych.

Termin szkolenia   :   27.03.2019r. o godz. 12.00

Miejsce szkolenia   :   siedziba Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku

al. Rzeczpospolitej 4/155.

Aby zarejestrować się na szkolenie należy przesłać maila na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , podając swoje dane (imię,nazwisko oraz numer członkowski).

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa o/Słupsk wspólnie z POIIB zapraszają na szkolenie organizowane dla Członków Izby.

Szkolenie odbędzie się 27.03.2019 r. w Słupsku w godzinach 11.00 - 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku w sali konferencyjnej 202 przy ul.Szarych Szeregów 14.

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa bezpośrednio w słupskim oddziale PZITB.

 

  Aby zarejestrować się na szkolenie należy przesłać e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

podając swoje dane (imię, nazwisko i numer członkowski w Izbie)

Attachments:
Download this file (Program szkolenia.pdf)Program szkolenia.pdf753 kB

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Panią Magdę Jastrzembską – Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz adw. Sylwię Grzybowską współpracującą przy obsłudze prawnej Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W trakcie szkolenia poruszone zostaną kwestie ustawowych przesłanek odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz aspekt praktyczny prowadzonych postępowań wyjaśniających  przez Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Sądem Dyscyplinarnym. Ponadto szkolenie ma również na celu przybliżenie członkom Izby wpływu postępowań karnych toczących się w trybie przepisów karnych ustawy Prawo budowlane przed sądami powszechnymi oraz skutków prawomocnych wyroków skazujących na możliwość wykonywania zawodu i odpowiedzialność zawodową w budownictwie .

Termin szkolenia 18.03.2019 o godzinie 12.00

Miejsce szkolenia -siedziba Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku, al.Rzeczpospolitej 4/155

Aby zarejestrować się na szkolenie należy przesłać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

podając swoje dane (imię, nazwisko oraz numer członkowski).

Zapraszamy na szkolenie organizowane dla Członków Izby.

Szkolenie odbędzie się  dn. 22.02.2019 r. od godz.12.00 do 16.00 w sali konferencyjnej siedziby  Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Gdańsku przy al. Rzeczypospolitej 4/155 .

 Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Działu Projektów P.T.SIGNAL- Pan Michał Domin

Aby zarejestrować się na szkolenie należy przesłać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

podając swoje dane (imię, nazwisko oraz numer członkowski). 

 

 

Attachments:
Download this file (Program szkolenia.pdf)Program szkolenia.pdf69 kB

Zapraszamy na szkolenie organizowane dla Członków Izby.

Szkolenie odbędzie się w Słupsku - 27.02.2019 r. od godz. 12.00 do 16.00   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku w sali konferencyjnej 202 przy ul.Szarych Szeregów 14.

 

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski - b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 

 

Aby zarejestrować się na szkolenie należy przesłać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

podając swoje dane (imię, nazwisko oraz numer członkowski). 

 

Zapraszamy na szkolenie organizowane dla Członków Izby.

Szkolenie odbędzie się w GDAŃSKU - 23.01.2019 r. oraz 24.01.2019 r. od godz. 12.00 do 16.00   w siedzibie Pomorskiej Izby w sali konferencyjnej przy al. Rzeczypospolitej 4/155.

 

 

Szkolenie poprowadzi inż. Krzysztof Użarowski - b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 

 

Aby zarejestrować się na szkolenie należy przesłać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

podając termin szkolenia oraz swoje dane (imię, nazwisko oraz numer członkowski).